Monirobottijärjestelmien autonominen yhteistyö parantaa turvallisuutta (Väitös: MSc Jorge Peña Queralta, 12.12.2022, tietotekniikka)

MSc Jorge Peña Queralta tutki väitöskirjassaan, miten robotit voivat toimia itsenäisemmin tekemällä yhteistyötä. Robotteja ovat esimerkiksi autonomiset jakeludroonit, itseohjautuvat autot, siivousrobotit ja vieraanvaraisuusrobotit ravintoloissa tai hotelleissa.

Peña Queralta tutki väitöksessään, miten tosimaailmassa toimivien robottien toiminta voidaan turvata paremmin. Hän tutki myös, miten robotit voivat kommunikoida toisilleen ja jakaa keskenään tietoja ja laskentaresursseja. Robottien on tulevaisuudessa oltava turvallisia ja kestäviä sekä niiden on kyettävä paremmin ennakoimaan muutoksia, kun niitä liikkuu kaupunkiympäristössä yhä enemmän.

Väitöstutkimus perehtyi laajaan aihealueeseen monirobottijärjestelmien yhteistyön autonomiassa. Tutkimus käsitteli keskeisiä elementtejä vahvan yhteistyön saavuttamiseksi: yhteistyöhön perustuvien päätöksenteko-ongelmien ratkaiseminen; niiden toiminnan, hallinnan ja vuorovaikutuksen turvaaminen; keinojen tarjoaminen autonomiseen koordinointiin tilassa ja tarkan globaalin tai suhteellisen tilan estimointiin; ja yhteistyöhön perustuvan tilannetietoisuuden saavuttaminen hajautetun havainnoinnin ja yhteistyön suunnittelun avulla.

Väitöskirja esittelee uusia parvimuodostelmien ohjausalgoritmeja ja uusia tapoja saavuttaa tarkka absoluuttinen tai suhteellinen lokalisointi monirobottijärjestelmissä. Väitöskirjassa tutkitaan myös hajautettujen tilikirjatekniikoiden mahdollisuuksia taustalla olevana teknologiana yhteistyöhön perustuvan päätöksenteon saavuttamiseksi hajautetuissa robottijärjestelmissä.

- Väitöskirjassani esittelen uusia lähestymistapoja kryptografisten elementtien ja tilikirjateknologian hyödyntämiseen anturidatan ja tehtäväohjeiden validoinnissa kommunikaatioketjun päästä päähän, Peña Queralta kertoo.

***

MSc Jorge Peña Queralta esittää väitöskirjansa ”Collaborative Autonomy in Heterogeneous Multi-Robot Systems” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa maanantaina 12.12.2022 klo 12.00 (TIERS; Turku Intelligent Embedded & Robotic Systems, Tierankatu 8, 20520 Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Laura Ruotsalainen (Helsingin yliopisto) ja kustoksena dosentti Tomi Westerlund (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on tietotekniikka.

Väittelijän yhteystiedot: 041 713 2937 jopequ@utu.fi

Luotu 09.12.2022 | Muokattu 09.12.2022