Yliopistolaiset järjestävät SPR:n kanssa verenluovutustapahtumia

27.09.2023

Aktiiviset yliopistolaiset järjestivät Turun kauppakorkeakoululla maanantaina 25.9.2023 verenluovutustapahtuma yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin (SPR) Veripalvelun kanssa. Yliopistokampuksella on pidetty verenluovutustempauksia jo vuosikymmenten ajan, mutta nykyään opiskelijat ovat aiempaa vahvemmin mukana suunnittelussa. Tällä kertaa mukana oli 42 verenluovuttajaa, joista jopa 22 ensikertalaista.

SPR:n Veripalvelut ovat käyneet kymmenten vuosien ajan yliopiston kampuksella pitämässä verenluovutustapahtumia. Luovutusmahdollisuuksia on vuoden aikana useita eri puolilla kampusta sekä myös Turun muiden korkeakoulujen kampuksilla.

–Turussa on tällä hetkellä viisi korkeakoulua ja valtava joukko potentiaalisia ihmisiä, joita innostaa mukaan tähän toimintaan, toteaa tapahtumaa yliopistolla koordinoinut tietojärjestelmätieteiden ja työinformatiikan lehtori Antti Tuomisto. Hän on tyytyväinen, että on saanut tehdä töitä verenluovutuksen näkyvyyden lisäämiseksi Turun korkeakoulujen kautta jo 10 vuotta.

Monilla ainejärjestöillä on jo paljon omaa toimintaa verenluovutustoimintaan liittyen. Kuitenkin myös yhtenäiselle korkeakoulujen väliselle tapahtumalle nähdään tarvetta. Syyskuun tapahtumaa olivat järjestämässä eri ainejärjestöt Turun yliopistosta, Åbo Akademista ja Turun ammattikorkeakoulusta.

Erilaiset ryhmät voivat toimia yhteistyössä Veripalvelun kanssa ja perustaa oman VeriRyhmänsä. Monilla ainejärjestöillä on jo omansa ja sen avulla yksilön verenluovutus voidaan laskea osaksi järjestön yhteispottia.

–Teemme ainejärjestön VeriRyhmän kanssa verenluovutustempauksia noin pari kertaa vuodessa, kertoo tietojenkäsittelytieteiden ainejärjestö Asteriski ry:n puheenjohtaja Timi Pietilä.

–Kun ainejärjestömme perustettiin, niin yksi ensimmäisiä asioita oli, että lähdimme mukaan Turun teekkareiden VeriRyhmään, kertoo lääketieteellisen tekniikan ja terveysteknologian ainejärjestö Asklepio ry:n puheenjohtaja Jani Norrby.

Leikkimielinen kisa

Veripalvelu ja ainejärjestöjen edustajat tapasivat vuosi sitten suunnittelupalaverissa, jossa ideoitiin, miten opiskelijoita kannattaisi osallistaa toimintaan entistä enemmän.

–Tämä leikkimielinen kisa ainejärjestöjen välillä on opiskelijoiden itsensä ideoima. Ja kilpailu on tietenkin suhteutettu ainejärjestön kokoon, jotta ei käy automaattisesti niin että suurin voittaa, Tuomisto taustoittaa.

Tapahtumaa on mainostettu monissa eri ainejärjestöissä erityisesti sähköpostilistojen, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Myös sosiaalipoliittiset vastaavat eli sopot ovat vieneet viestiä opiskelijoille.

–Ainejärjestöillä on myös verenluovutustoimintaan vastuuhenkilöitä. Lisäksi henkilökohtainen markkinointi on mielestäni melkeinpä paras keino saada lisää verenluovuttajia lähtemään mukaan, Norrby kertoo.

Vinkkejä neulakammoiselle

Kaikki kolme ovat vahvasti sitä mieltä, että verenluovutus kannattaa, vaikka tilanne voisikin tuntua jännittävältä. Tuomisto kannustaakin lähtemään verenluovutukseen ensimmäistä kertaa vaikka kaverin kanssa.

–On jokaisen oma asia, haluaako luovuttaa verta, rohkaisee Tuomisto ja jatkaa: –Miettikää jos ei olisi luovuttajia, niin ei olisi myöskään verituotteita, joita tarvitsee jatkuvasti suuri joukko ihmisiä.

–Huomasin ensimmäisen luovutuskerran jälkeen, että ei tämä satu. Neula on kuitenkin pieni ja eikä se tunnu paljoa, sanoo Pietilä. Norrby yhtyy kommenttiin ja lisää: ­–Joo, olin neulakammoinen 27 luovutuskertaa sitten ja olen edelleen neulakammoinen, mutta haluan silti luovuttaa. Luovuttaminen on vain 15 minuuttia pois omasta ajasta, mutta sen tekemällä auttaa jopa kolmea henkilöä.

Seuraava kampuksella järjestettävä verenluovutustilaisuus on Kårenilla 24.10.2023.

Teksti ja kuvat: Veera Niemi

Luotu 27.09.2023 | Muokattu 11.10.2023