Marja Rautajoki profiilikuva
Marja
Rautajoki
koordinaattori, Turun työtieteiden keskus (TCLS)
Doctoral Researcher, Master of Arts in German language, BBA

Contact

+358 29 450 4042
+358 50 412 4451

Asiantuntijuusalueet

työelämätutkimuksen ja -opetuksen koordinointi ja verkostot
TYHE-opintokokonaisuus
työelämän yleisöseminaarit
WORK-konferenssit
hankekoordinointi
kielentutkimus
diskurssit
diskurssintutkimus
sisällönanalyysi
teksianalyysi
saksan kieli
alustatalous
alustatyö

Biografia

Työskentelen koordinaattorina tutkimusrahoitusyksikön projektikoordinaattoritiimissä. Koordinoin työtieteiden verkosto TCLS:n koulutus-, tutkimus- ja YVV-toimintaa sekä vastaan yksikön yleisistä hallinnon ja viestinnän tehtävistä. Osallistun Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuuden koordinointiin, suunnitteluun ja opetukseen. 

Toimin kieli- ja käännöstieteiden tohtoriohjelma Utulingin väitöskirjatutkijana saksan kielen oppiaineessa. 

Opetus

Toimin vastuuopettajana TYHE3 Työelämän perustietoa sekä TYHE5 Työelämän ajankohtaisia aiheita opintojaksoilla. 

Tutkimus

Teen väitöskirjaa saksan kielen oppiaineessa alustatyöstä EU:ssa.

Tutkin englanninkielisessä artikkeliväitöskirjassani keskustelua alustatyöstä, sen asemasta ja sen saamista merkityksistä eri toimijoiden ja vaikuttajien näkökulmasta EU:n talous- ja kulttuurialueella. Tutkimuskysymyksiäni on muun muassa: 

1. Millä tavoin alustatyötä kuvataan saksankielisessä ja suomenkielisessä kirjoitetussa mediassa v. 2017-2021 ja millaisia eroja alustatyön saamissa merkityksissä on kielten välillä?
2. Millä tavoin alustatyöntekijät puhuvat alustatyöstä Saksassa ja Suomessa?
3. Millä tavoin kansainvälisten työmarkkinoiden toimijat asemoivat alustatyön? 
4. Millaisia työnantajakuvaan ja yhteiskunnalliseen toimijuuteen liittyviä representaatioita alustayritykset tuottavat?

Aineistoina käytän verkossa julkaistuja sanomalehtiartikkeleita, haastatteluja, Kansainvälinen työjärjestö ILO:n julkaisemia asiakirjoja sekä työtä välittävien alustojen verkkosivuja ja julkisia kanavia. 

Väitöskirjatyön tavoitteena on tuottaa moniääninen kuva alustatyöstä ja sitä koskevasta keskustelusta. 

Julkaisut

Järjestä: