Marjaana Puurtinen profiilikuva
Marjaana
Puurtinen
yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos
PhD, Adj. Prof.

Ota yhteyttä

+358 29 450 3636
+358 50 339 4928
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Asiantuntijuuden kehittyminen
historia
katseenseurantamenetelmä
käsitteellinen muutos
musiikki
nuotinluku
luetun ymmärtäminen

Biografia

Os. Penttinen.

Koulutus

 • 2019: Dosentti, kasvatustieteet (erityisesti visuaalinen asiantuntijuus), Oulun yliopisto
 • 2016: Fil. maisteri (yleinen historia), Turun yliopisto
 • 2013: Kasvatustieteen tohtori, Turun yliopisto
 • 2006: Kasv. maisteri (opettajankoulutuslaitos), Turun yliopisto

Akateemiset tehtävät

 • 2019- Yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos, TY
 • 2018: Tutkijatohtori, opettajankoulutuslaitos (osa-aikainen), TY
 • 2017-2018: Erikoistutkija, psykologian ja logopedian laitos (osa-aikainen), TY
 • 2015-2017: Tutkijatohtori, Turku Institute for Advanced Studies, TY
 • 2014: Tutkijatohtori, Suomen kulttuurirahasto
 • 2013-2014: Yliopisto-opettaja, opettajankoulutuslaitos, TY
 • 2012-2013: Koordinaattori, Turku Institute for Advanced Studes (osa-aikainen), TY
 • 2011-2012: Tutkija, opettajankoulutuslaitos, TY
 • 2007-2011: Tohtorikoulutettava, opettajankoulutuslaitos, TY


Valikoituja hallinnollisia tehtäviä

 • Johtokunnan jäsen, Brahea-keskus
 • Tieteellisen johtoryhmän jäsen, Flavoria-tutkimusympäristö, TY
 • Johtoryhmän jäsen, Tutkimuksen kehittämisen johtoryhmä, kasvatustieteiden tiedekunta, TY
 • Koordinaattori, Turku Eye-Tracking Laboratories, TY

Opetus

Ohjatut opinnäytteet

 • 1. ohjaaja kahdelle ja 2. ohjaaja yhdelle tohtorikoulutettavalle (kasvatustieteiden tiedekunta, TY)
 • 1. ohjaaja 22 valmistuneelle pro gradu -tutkielmalle ja 21 valmistuneelle kandidaatintutkielmalle (opettajankoulutuslaitos, TY)

Opetuskokemus

 • Tutkimusmenetelmät ja raportointi kasvatustieteissä
 • Johdatus kasvatustieteisiin

Tutkimus

Tutkimusprojektit

 • Tutkimustyötä Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa (Aistit ja ruoka -tiimi) ruokavalintatilanteisiin liittyen, 2019-
 • "Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen". Prof. Erkki Huovinen (PI), Jyväskylän yliopisto ja Kungliga musikhögskolan i Stockholm & Prof. Hans Gruber, Turun yliopisto & University of Regensburg. (Puurtinen toimi hakemuksen kanssakirjoittajana, konsortion koordinaattorina ja tutkijana). Suomen Akatemia, 2014-2018.
 • "Looking at music: Eye movements and the development of music-reading skill". Marjaana Puurtinen. Turku Institute for Advanced Studies, 2015-2017.
 • "Visuaalinen lukutaito osana historian asiantuntijuutta". Työryhmä Prof. Arja Virta (PI), Marjaana Puurtinen ja Markus Nivala. Suomen kulttuurirahasto, 2013.
 • Väitöskirjaprojekti (4,5 vuotta). Marjaana Penttinen. Kasvatustieteiden valtakunnallinen tohtoriohjelma, 2006.

Julkaisut

Järjestä: