Marjaana Puurtinen profiilikuva
Marjaana
Puurtinen
akatemiatutkija, opettajankoulutuslaitos (Turku)
PhD, Adj. Prof.

Ota yhteyttä

+358 29 450 3636
+358 50 339 4928
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Asiantuntijuuden kehittyminen
historia
katseenseurantamenetelmä
käsitteellinen muutos
musiikki
nuotinluku
luetun ymmärtäminen

Biografia

Os. Penttinen.

Koulutus
 • 2019: Kasvatustieteen dosentti (erityisalana visuaalinen asiantuntijuus), kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto.
 • 2016: Filosofian maisteri (pääaineena yleinen historia), Turun yliopisto.
 • 2013: Kasvatustieteen tohtori, kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto.
 • 2006: Kasvatustieteen maisteri, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.
Akateemiset tehtävät
 • 2021-2026: Akatemiatutkija, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.
 • 2019- (työstävapaana 2021-2026) Yliopistonlehtori, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.
 • 2017-2018: Erikoistutkija, psykologian ja logopedian laitos, Turun yliopisto (osa-aikainen)
 • 2018: Tutkijatohtori, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto (osa-aikainen).
 • 2015-2017: Tutkijatohtori, Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto.
 • 2014: Tutkijatohtori (apuraha), Suomen kulttuurirahasto.
 • 2013-2014: Yliopisto-opettaja, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto (osa-aikainen).
 • 2012-2013: Koordinaattori, Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto (osa-aikainen).
 • 2011-2012: Tutkija, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.
 • 2007-2011: Tohtorikoulutettava, opettajankoulutuslaitos, Turun yliopisto.
Valikoituja hallinnollisia tehtäviä
 • Koordinaattori, Turku Eye-Tracking Laboratories, Turun yliopisto.
 • Tutkimuksen kehittämisen johtoryhmän jäsen, kasvatustieteiden tiedekunta, Turun yliopisto.

Opetus

 • 1. ohjaaja yhdelle valmistuneella tohtorintutkinnolle sekä 1. ohjaaja kahdelle ja 2. ohjaaja yhdelle tohtorikoulutettavalle Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa; 1. ohjaaja 29 pro gradu -tutkielmalle ja 35 kandidaatintutkielmalle Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella.
 • Laaja kokemus mm. kasvatustieteen tutkimusmenetelmien ja tieteellisen raportoinnin opettamisesta.

Tutkimus

 • Akatemiatutkija, "Katse historiaan: Menneisyyden kohtaaminen kuvissa, virtuaalitodellisuudessa ja museoympäristöissä". Suomen Akatemia, 2021-2026.
 • Tutkimustyötä Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa "Aistit ja ruoka"-tiimissä. Suomen Akatemia (suomalaisten yliopistojen tutkimuksen profilointi), 2019-2021.
 • Konsortion koordinaattori ja tutkijatohtori, "Nuotinluku: Silmänliikkeet ja asiantuntijuuden kehittyminen". Prof. Erkki Huovinen (PI), Jyväskylän yliopisto & Kungliga musikhögskolan i Stockholm & Prof. Hans Gruber (PI), Regensburgin yliopisto ja Turun yliopisto. Suomen Akatemia, 2014-2018.
 • Tutkijatohtori, "Looking at music: Eye movements and the development of music-reading skill". Turku Institute for Advanced Studies, 2015-2017.
 • Kanssahakija ja tutkijatohtori, "Visuaalinen lukutaito osana historian asiantuntijuutta". Prof. Arja Virta (PI), Marjaana Puurtinen ja Markus Nivala. Suomen kulttuurirahasto, 2013.
 • Tohtorikoulutettava, Kasvatustieteiden valtakunnallinen tutkijakoulu (rahoitus 4,5 vuodeksi), 2006.

Julkaisut

Järjestä: