Rakenna kanssamme kestävää tulevaisuutta

Tule kanssamme etsimään ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin, jotka vaativat monitieteistä osaamista ja ymmärrystä

Kestävä kehitys on tärkeä periaate ja tavoite yliopiston kaikessa toiminnassa: opetuksessa, tutkimuksessa, yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa sekä käytännön arjessa. Olemme yhdenvertainen ja moniarvoinen yliopisto ja toimimme vastuullisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opinnoissa on paljon kestävän kehityksen sisältöjä. Olemme sitoutuneet lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia suorittaa laaja-alaisesti kestävän kehityksen opintoja. Näin haluamme vahvistaa opiskelijoiden valmiuksia edistää kestävän tulevaisuuden rakentamista sekä työelämän asiantuntijana että yhteiskunnan jäsenenä.

Kestävän kehityksen opinnot

Yliopistossamme on laajasti mahdollisuuksia opiskella kestävää kehitystä. Jokaisesta tiedekunnasta löytyy opintojaksoja liittyen kestävään kehitykseen sekä tämän lisäksi tiedekuntien sisältä löytyy erilaisia opintokokonaisuuksia ja tiedekuntien yhteisiä opintoja.

Kestävän kehityksen koulutusohjelma KEKO  on tarjolla sivuaineena kaikille yliopiston opiskelijoille. Turun yliopistossa on myös mahdollista opiskella kestävää kehitystä kansallisen opetusyhteistyön sekä kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kautta. 

Perustutkinto-opetuksen opinto-oppaassa opinopintojaksot. ja kokonaisuudet, joiden opetuksessa löytyy kestävän kehityksen sisältöjä  on merkitty aihetunnisteella kestävä kehitys.

 

Kestävä kampusarki

Turun yliopisto on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoden 2025 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi meillä on konkreettinen suunnitelma ja tavoitteen toteutumista seurataan vuositasolla. Hiilijalanjälki vuodelle 2021 oli enää 5 610 tCO2, kun se vuonna 2018 oli vielä 23 140 tCO2.

Meillä on Reilun kaupan korkeakoulu -arvonimi ja yliopisto viestii aktiivisesti kestävien kulutustapojen, yritysvastuun ja Reilun kaupan puolesta.

Olemme myös  lanseeranneet  Kestävän kampusarjen -toimintasuunnitelman, jonka avulla pyrimme ulottamaan kestävyysajattelua yhteisömme arkeen. Suunnitelman kärjet ovat:

> Kestävän kehityksen periaatteiden ja tuotteiden elinkaarivaikutusten huomioiminen hankinnoissa.
> Kestävien ratkaisujen toteuttaminen toimitilahankkeiden suunnittelussa sekä toimitilojen käytössä.
> Yliopistoyhteisön jäsenten kannustaminen eri keinoin ympäristöystävälliseen ja hyvinvointia tukevaan työmatkustamiseen ja muuhun liikkumiseen työ-, opiskelu- ja vapaa-ajalla.
> Kampusruokailun ja ravitsemispalveluiden sekä tapahtumatuotannon toteuttaminen yhteistyökumppaneiden kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
> Kiertotalouden edistäminen materiaalivalinnoissa, tuotteiden käytössä ja uusiokäytössä sekä jätehuollossa.
> Ulkoisten palveluiden valinta ja sisäisten palveluiden kehittäminen ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet palvelutarpeen koko elinkaaren keston ajalle.

 

 

Yhteistyö kestävän kehityksen edistämiseksi

Edistämme kestävyyttä aktiivisessa yhteistyössä yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa paikallisesti ja globaalisti. ​Monitieteisessä Turun yliopistossa on lukuisia kestävään kehitykseen liittyviä yhteistyöverkostoja ja -alustoja. Olemme myös jäseninä useissa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Rakennamme kesvtävää tulevaisuutta  tiiviissä yhteistyössä Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYYn) ja opiskelijayhteisön kanssa. Vaikuttamismahdollisuuksia opiskeluaikana löydät useita -

Tutustu TYYn kestävän kehityksen, ympäristöasioiden, ilmastotyön ja kehitysyhteistön linjauksiin ja tavoitteisiin.   

Kiinostaako ura kestävä kehityksen tehtävissä? Katso STUDYtalk-sarjan jakso: Kestävä kehitys

STUDYtalk-jaksossa vieraina biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari Sääksjärvi, kestävän kehityksen projektipäällikkönä yliopistossa toiminut kasvibiologian tutkija Marjaana Suorsa sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen yliopisto-opettaja Pirita Frigren.

Voit myös lukea tiivistelmän jaksosta Opiskelijaelämää-blogissa.

Get inspired by the future
Olemme kestävän tulevaisuuden rohkea rakentaja.