Sähköinen tenttiminen

Turun yliopiston sähköinen tenttipalvelu mahdollistaa tenttien, kypsyysnäytteiden ja henkilökohtaisten tenttien joustavan toteuttamisen tietokoneella videovalvotussa tilassa. Sähköisen tentin tilat ovat Turussa, Porissa ja Raumalla. Lisäksi Vaasassa on käytettävissä Åbo Akademin tenttitila.

Sähköisinä tentteinä voidaan toteuttaa kirjallisuuskuulusteluja, opintojakso- ja rästitenttejä, sana- ja välikokeita sekä kypsyysnäytteitä ja muita henkilökohtaisia tenttejä Tenttien vastuuopettajat määrittelevät sähköisesti suoritettavissa olevat tentit ja aikataulut, joiden puitteissa tenttiminen on mahdollista. Sähköinen tenttipalvelu mahdollistaa tenttimisen iltaisin, viikonloppuisin ja kesäaikaan.

Tenttien vastuuopettajat määrittelevät sähköisesti suoritettavissa olevat tentit ja aikataulut, joiden puitteissa tenttiminen on mahdollista. Opiskelijat voivat varata tenttiaikoja varauskalenterista 30 päivää eteenpäin sekä muuttaa tekemäänsä varausta ja perua varauksen ennen tentian alkua.

  • Tutkinto-opiskelijoiden sähköiset tentit löytyvät Nettiopsun Tentit-valikosta "Sähköiset tentit (tenttiakvaario)" -sivuilta.
  • Avoimen yliopiston opiskelijoille tiedotetaan sähköisistä tenteistä Avoimen yliopiston Nettiopsun opetusohjelmissa.

Sähköiset tentit  tehdäään videovalvotuissa tenttitiloissa (tenttiakvaarioissa).  Tenttitilat on lukittu. Kulkuavaimina käytetään opiskelijakorttia, kulku- ja tulostuslätkää tai lainattavaa kulkukorttia.Tarkemmat tilakohtaiset ohjeet  ja tentin valvontaan liittyvät ohjeet löytyvät opiskelijan ohjeesta.

Myös muiden korkeakoulujen opiskelijat voivat tehdä Exam-tenttejä Turun yliopisto kauppakorkeakoulun tenttitilassa.

> Ohje muiden yliopistojen opiskelijoille Exam-tentin tekemiseen Turun yliopiston tenttitilassa

Exam-tenttijärjestelmä korvaa Tenttis -järjestelmän lv. 2018-2019 aikana

Tenttis-järjestelmän korvaava Exam-tenttijärjestelmä otetaan käyttöön lukuvuoden 2018-2019 aikana. Exam-tenttejä voi tehdä kaikissa tenttiloissa Turussa (Agora, Publicum ja Turun kauppakoreakoulu), Porin yliopistokeskuksessa, Rauman OKL:ssa ja Vaasassa Akademillissa. Käytössä olevat tilat näkyvät Examin varauskalenterista.

Kaikki yleiset sähköiset tentit löytyvät NettiOpsun Tentit-valikosta kohdasta "Sähköiset tentit", josta opiskelijat ohjataan varaamaan tentti siihen järjestelmään, jossa tentti toteutetaan. Exam - järjestelmässä toteutettavista henkilökohtaisista tenteistä ja kypsyysnäytteistä opiskelija saa sähköpostia, kun tentti on varattavissa. Sähköpostissa on linkki, josta pääsee varaamaan ajan tenttiin.

Palvelun tuki ja ylläpito:
Käyttöehdot ja sähköisen tentin yleiset periaatteet

Käyttäessäsi sähköistä tenttipalvelua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Ehdot tiivistettynä:

  1. Sähköisessä tentissä noudatetaan Turun yliopiston opintojohtosääntö (pdf).

  2. Sähköisen tentin yleiset periaatteet

  3. Opiskelija suostuu siihen, että kulunvalvonnan, videovalvonnan ja tenttijärjestelmän tietoja voidaan yhdistää henkilöllisyyden varmentamiseksi.

  4. Sähköisessä tentissä on voimassa Turun yliopiston tietojärjestelmien käyttösäännöt.

  5. Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen sähköisen tenttipalvelun tietosuojailmoitus (Tenttis -järjestelmä, Exam-järjestelmä) sekä sähköisen tenttipalvelun videovalvonnan tietosuojailmoitus (pdf).