Tulosten julkaisu

Tältä sivulta löydät listan julkaistuista yhteishaun tuloksista. Näet valinnan tuloksesi kirjautumalla Oma Opintopolkuun.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5. ja kaikki yhteishaun tulokset 15.7. mennessä.

Kaikki Turun yliopiston yhteisvalinnan hakukohteet on julkaistu.

Julkaistut todistusvalinnan tulokset

Lääketiede 15.5.

Hammaslääketiede 15.5.

Biolääketiede 15.5.

Biokemia 18.5.

Maantiede 19.5.

Englannin kieli 20.5.

Fysikaaliset tieteet 20.5.

Geologia 20.5.

Historia ja arkeologia 20.5.

Kirjallisuustieteet 20.5.

Kemia 20.5.

Matematiikka ja tilastotiede 20.5.

Tietojenkäsittelytieteet 20.5.

Biotekniikka 21.5.

Konetekniikka 21.5.

Materiaalitekniikka 21.5.

Tieto- ja viestintätekniikka 21.5.

Biologia 22.5.

Logopedia 22.5.

Oikeustiede 22.5.

Kauppatieteet 22.5.

Tieto- ja viestintätekniikka, haku lukioyhteistyöopintojen perusteella 22.5.

Filosofia 25.5.

Poliittinen historia ja valtio-oppi 25.5.

Sosiaalitieteet 25.5.

Psykologia 25.5.

Ranska 25.5.

Saksan kieli 25.5.

Italia 25.5.

Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri 25.5.

Pohjoismaiset kielet 25.5.

Median, musiikin ja taiteen tutkinto-ohjelma 25.5.

Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma 25.5.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma (Pori) 25.5.

Taloustiede 26.5.

Espanja 26.5.

Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 26.5.

Sosiaalityö 26.5.

Kasvatustieteet 27.5.

Julkaistut valintakoevalinnan tulokset

Fysikaaliset tieteet 8.6.
Kemia 8.6.
Matematiikka ja tilastotiede 8.6.

Geologia 9.6.

Englanti 22.6.
Espanja 22.6.
Italia 22.6.
Kirjallisuustieteet 22.6.
Klassilliset kielet 22.6.
Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus 22.6.
Pohjoismaiset kielet 22.6.
Ranska 22.6.
Saksa 22.6.
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus 22.6.

Poliittinen historia ja valtio-oppi 26.6.
Biokemia 26.6.
Tietojenkäsittelytieteet 26.6.

Terveystiede 29.6.
Historia ja arkeologia 29.6.
Kultturien tutkimus 29.6.
Median, musiikin ja taiteen tutkimus 29.6.
Biologia 29.6.
Maantiede 29.6.

Filosofia 30.6.

1.7.
Luokanopettajan tutkinto-ohjelmaTurku ja Rauma
Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

2.7.
Taloustiede

3.7.
Biolääketiede
Sosiaalitieteet

7.7.
Kauppatieteetet
DIA-valinta (tekniset alat)
Hammaslääketiede
Lääketiede
Oikeustiede
Logopedia

8.7. 
Sosiaalityö

9.7.
Psykologia

Julkaistut maisterivalinnan tulokset

Varhaiskasvatus 18.6.
Oikeustiede 18.6.

Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma 24.6.

25.6.:
Biologia
Biotekniikka
Fysikaaliset tieteet
Geologia
Kemia
Konetekniikka
Maantiede
Matematiikka
Materiaalitekniikka
Molekyylibiotieteet
Tietojenkäsittelytiede
Tieto- ja viestintätekniikka
Tilastotiede

Tietojärjestelmätiede 29.6.

1.7.
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma Turku ja Rauma
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Filosofia
Logopedia
Poliittinen historia
Sosiaalipolitiikka
Sosiologia
Taloussosiologia
Valtio-oppi

2.7.
Arkeologia
Kulttuurihistoria
Suomen historia
Yleinen historia
Kotimainen kirjallisuus
Yleinen kirjallisuustiede
Kansatiede
Uskontotiede
Mediatutkimus
Musiikkitiede
Taidehistoria
Kulttuurintuotanto ja maisematutkimus
Kielen oppiminen ja opettaminen
Kieliasiantuntijuus
Monikielinen käännösviestintä
Taloustiede

3.7.
Folkloristiikka
Sosiaalityö

8.7.
Kauppatieteet (KTM Turku)