Tulosten julkaisu

Tältä sivulta löydät listan julkaistuista yhteishaun tuloksista. Näet valinnan tuloksesi kirjautumalla Oma Opintopolkuun.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 31.5.2021 ja kaikki yhteishaun tulokset 9.7.2021 mennessä.

Julkaistut todistusvalinnan tulokset 2021

31.5.2021

- Englannin kieli

- Espanja

- Filosofia

- Historia ja arkeologia

- Italia

- Kiinan kieli

- Kirjallisuustieteet

- Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

- Kulttuurien tutkimus

- Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus

- Median, musiikin ja taiteen tutkimus

- Pohjoismaiset kielet

- Poliittinen historia ja valtio-oppi

- Ranska

- Saksan kieli

- Sosiaalitieteet

- Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

 

29.5.2021

- sosiaalityö

 

28.5.2021

- Taloustiede

 

27.5.2021

- Matematiikka ja tilastotiede

- Kauppatieteet

 

26.5.2021

- DIA-valinta (biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka ja tieto- ja viestintätekniikka)

 

25.5.2021

- Biokemia

- Fysikaaliset tieteet

- Geologia

- Kasvatustieteet

- Kemia

- Maantiede

- Tietojenkäsittelytiede

 

24.5.2021

- Psykologia 

- Logopedia

 

21.5.2021

- Biolääketiede

- Hammaslääketiede

- Lääketiede

- Oikeustiede

Julkaistut valintakoevalinnan tulokset 2021

6.7.2021

- biologia
- biotekniikka
- kauppatieteet
- konetekniikka
- materiaalitekniikka
- oikeustiede
- tieto- ja viestintätekniikka

 

5.7.2021

- biolääketiede
- hammaslääketiede
- lääketiede

- käsityön aineenopettaja
- luokaopettaja Rauma & Turku
- sosiaalityö
- varhaiskasvatuksen opettaja (myös 1000+-koulutus)

 

1.7.2021

- kasvatustieteet
- median, musiikin ja taiteen tutkimus

 

30.6.2021

- kirjallisuustieteet
- kulttuurien tutkimus
- maantiede

 

29.6.2021

- logopedia
- psykologia
- terveystiede

 

28.6.2021


- filosofia
- poliittinen historia ja valtio-oppi

 

24.6.2021

- fysikaaliset tieteet
- geologia
- kemia
- matematiikka ja tilastotiede

 

23.6.2021

- kiinan kieli
- sosiaalitieteet
- taloustiede
- tietojenkäsittelytiede

 

21.6.2021

- kulttuurituotanto ja maisemantutkimus

 

18.6.2021

- pohjoismaiset kielet
- espanja

 

16.6.2021

- englannin kieli
- historia ja arkeologia
- klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri

 

11.6.2021

- italia
- ranska
- saksan kieli
- suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus

Julkaistut maisterivalinnan tulokset 2021

6.7.2021

- historia ja arkeologia
- kulttuurien tutkimus
- kielen oppiminen ja opettaminen
- kieliasiantuntijuus
- kirjallisuustieteet
- media, musiikki ja taide
- monikielinen käännösviestintä

- kansainvälinen johtaminen ja yrittäjyys
- laskentatoimi ja rahoitus
- markkinointi ja arvoketjujen johtaminen
- taloustiede (KTM)

 

5.7.2021

- konetekniikka
- luokanopettaja Rauma & Turku
- sosiaalityö

 

2.7.2021

- biologia
- biotekniikka
- fysikaaliset tieteet
- geologia
- kemia
- maantiede
- matematiikka
- materiaalitekniikka
- molekyylibiotieteet
- tietojenkäsittelytieteet
- tieto- ja viestintätekniikka
- tilastotiede

- filosofia
- poliittinen historia
- sosiologia
- sosiaalipoliittikka
- taloussosiologia
- valtio-oppi

 

1.7.2021

- kasvatustieteet

 

30.6.2021

- taloustiede VTM
- tietojärjestelmätiede FM

 

23.6.2021

- asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaaminen (Pori)
- oikeustiede