Tulosten julkaisu

Tältä sivulta löydät listan julkaistuista yhteishaun tuloksista. Näet valinnan tuloksesi kirjautumalla Oma Opintopolkuun.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 30.5.2022 ja kaikki yhteishaun tulokset 8.7.2022 mennessä.

Julkaistut todistusvalinnan tulokset 2022

Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja, todistusvalinnan pisteet ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat (pdf)

20.5. Hammaslääketiede ja lääketiede
20.5. Sosiaalitieteet
20.5. Oikeustiede
20.5. Biolääketiede

23.5. Maantiede
23.5. Psykologia
23.5. Logopedia

24.5. Talousguru-kilpailun perusteella kauppatieteen hakukohteeseen hyväksytyt
24.5. Poliittinen historia ja valtio-oppi
24.5. Filosofia
24.5. Biokemia

25.5. Biologia
25.5. Sosiaalityö
25.5. Taloustiede
25.5. Tietojenkäsittelyn lukioväylä
25.5. Kemia (myös lukioväylä)
25.5. Matematiikka ja tilastotiede
25.5. Fysikaaliset tieteet (myös lukioväylä)
25.5. Geologia
25.5. Tietotekniikan lukioväylä

26.5.:
Biotekniikka
Konetekniikka
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Materiaalitekniikka
Tietotekniikka

27.5. :
Englannin kieli, kielten tutkinto-ohjelma
Espanja, kielten tutkinto-ohjelma
Italia, kielten tutkinto-ohjelma
Kiinan kieli, kielten tutkinto-ohjelma
Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
Pohjoismaiset kielet, kielten tutkinto-ohjelma
Ranska, kielten tutkinto-ohjelma
Saksan kieli, kielten tutkinto-ohjelma
Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus, kielten tutkinto-ohjelma
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma
Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori
Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma
Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma

Julkaistut valintakoevalinnan tulokset 2022

Lisäämme tänne tiedon kun hakukohteen valintakoevalinnan tulokset on julkaistu.

2.6. Fysikaaliset tieteet
2.6. Kemia
2.6. Matematiikka ja tilastotiede

16.6. Espanja
16.6. Italia
16.6. Kiinan kieli
16.6. Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri
16.6. Pohjoismaiset kielet
16.6. Ranska
16.6. Saksan kieli
16.6. Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
16.6. Kirjallisuustieteet
16.6. Median, musiikin ja taiteen tutkimus

17.6. Digitaalinen kulttuuri, maisema ja kulttuuriperintö
17.6. Englannin kieli

20.6. Historia ja arkeologia
20.6. Kulttuurien tutkimus

21.6. Sosiaalitieteet
21.6. Taloustiede

22.6. Terveystiede
22.6. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

23.6. Tietojenkäsittelytieteet
23.6. Geologia

28.6. Biokemia
28.6. Filosofia
28.6. Poliittinen historia ja valtio-oppi

29.6. Psykologia
29.6. Logopedia
29.6. Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja

30.6. Biolääketiede
30.6. Maantiede

4.7. Sosiaalityö
4.7. Biologia
4.7. Erityisopettaja
4.7. Käsityön aineenopettaja
4.7. Luokanopettaja, Rauma
4.7. Luokanopettaja, Turku
4.7. Varhaiskasvatuksen opettaja
4.7. Varhaiskasvatuksen opettaja, 1000+
4.7. Hammaslääketiede
4.7. Lääketiede

5.7. Oikeustiede
5.7. Kauppatiede

6.7.Biotekniikka
6.7. Konetekniikka
6.7.Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
6.7. Materiaalitekniikka
6.7. Tietotekniikka

Julkaistut maisterivalinnan tulokset 2022

Lisäämme tänne tiedon kun hakukohteen tulokset on julkaistu (haku maisterivaiheeseen).

21.6.
Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, arkeologia
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, kulttuurihistoria
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, Suomen historia
Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, yleinen historia
Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma
Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelma
Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede
Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, etnologia
Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, folkloristiikka
Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, uskontotiede
Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, mediatutkimus
Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, musiikkitiede
Median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, taidehistoria
Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelma


22.6.
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma, pääaineena kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka
Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma

23.6.
Kotimainen kirjallisuus

27.6.
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, johtaminen ja organisointi, Pori
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, markkinointi, Pori

28.6.
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma, KTM
Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma, KTM
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma, KTM
Taloustieteen tutkinto-ohjelma, KTM
Taloustieteen tutkinto-ohjelma, VTM
Tietojärjestelmätiede, FM
Oikeustiede
Biologia
Fysikaaliset tieteet
Geologia
Kemia
Maantiede
Matematiikka
Tilastotiede

29.6.
Sosiaalityö
Biotekniikka
Konetekniikka
Materiaalitekniikka
Molekyylibiotieteet
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
Tietotekniikka
Tietojenkäsittelytiede

1.7.
Filosofia
Poliittinen historia
Sosiaalipolitiikka
Sosiologia
Taloussosiologia
Valtio-oppi

4.7.
Luokanopettaja, Rauma
Luokanopettaja, Turku

Julkaistut avoimen väylän ja siirtohaun tulokset 2022

Kaikki avoimen väylän ja siirtohaun tulokset on julkaistu 30.6.