Asiasana: Toiminnan laatu

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Turun yliopisto läpäisi kansainvälisen laatuauditoinnin – vahvuuksina laatukulttuuri, monitieteisyys, koulutuksen kehittäminen ja vaikuttavuus

25.08.2023

Turun yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Turun yliopisto sai erityistä kiitosta yhteisöllisestä laatukulttuurista, joka mahdollistaa henkilökunnan ja opiskelijoiden laajan osallistumisen toimintojen kehittämiseen. Opetussuunnitelmien kehittäminen on systemaattista. Yliopisto on vahvasti sitoutunut monitieteisyyden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden edistämiseen.

Laadunhallinta Turun yliopistossa

Yliopiston toiminnan laatua edistetään yliopistollisella toimintakulttuurilla, määrätietoisella toiminnanohjauksella, asiantuntevilla tukipalveluilla ja jäsentyneellä laadunhallinnalla. Olennainen osa laatutyötä on yhteisen tietopohjan ylläpitäminen.