Avoin tiede Turun yliopistossa - OpenUTU-projekti

Turun yliopiston rehtori on 3.7.2015 nimittänyt OpenUTU -projektin, jonka tarkoitus on ohjata avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisen toiminnan kehittämistä Turun yliopistossa.

Vuonna 2015 käynnistetyn OpenUTU-projektin tehtävänä on kehittää Turun yliopiston avoimen tieteen toimintakulttuuria.

OpenUTU-projekti on laatinut yliopiston datapolitiikan ja julkaisupolitiikan. Parhaillaan valmistellaan avoimen tutkimuksen politiikkaa, joka kattaa myös tutkimusmenetelmien avoimuutta koskevat linjaukset. 

OpenUTU-projektin ohjausryhmässä ovat edustettuina kaikki tiedekunnat, yliopiston kirjasto, kehittämispalvelut, it-palvelut ja viestintä. Projektiryhmä kootaan kunkin työn alla olevan toimenpiteen vaatimalla tavalla. Projektiryhmän puheenjohtajana toimii kehitysjohtaja Riitta Mustonen ja pysyvänä jäsenenä on Tutkimusedellytykset-yksikön päällikkö Mari Riipinen.