Kestävä digitaalinen yhteiskunta

Millainen on kestävä digitaalinen yhteiskunta? 

Tiedon ja teknologian digitaalistuminen on luonut maapallolle yhä laajemmin  hyvinvoinnin kasvun ja kehityksen mahdollisuuksia. Uudet digitaaliseen dataan ja teknologiaan liittyvät innovaatiot hämmästyttävät meitä uutisvirrassa lähes päivittäin. Mutta hyvinvointia ja kestävän kehityksen edellytyksiä ei saavuteta yhteiskunnassa eikä yksilön elämässä yksinomaan tiedon ja teknologian paremman saavutettavuuden ja tehokkuuden ansiosta. Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa digitaalista kestävyysmurrosta, joka tuottaa digitaalisesta tiedosta ja teknologioista taloudellista, ympäristöllistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia.

 

Kestävän digitaalisen yhteiskunnan tutkimukseen kuuluvat mm. oheiset teemat: 

 • Kulttuuri ja yhteiskunta
 • Terveys ja hyvinvointi
 • Ympäristö ja luonto
 • Opetus ja koulutus
 • Talous, vihreä talous, kestävä liiketoiminta
 • Hallinto ja johtaminen
 • Työelämä ja työelämätaidot
 • Digitaaliset data ja teknologiataidot, e-oppiminen
 • Tasa-arvo, digikuilu, digitaalinen lukutaito
 • Digitaaliset innovaatiot 
 • Globaali kehitys, transformaatio