SiC_word cloud

Turvallisuus Kiinassa

Turvallisuudesta on tullut läpitunkevaa Kiinan kansantasavallassa. Sen käsitteet, teknologiat ja käytänteet vaikuttaa niin Kiinan valtiolliseen politiikkaan kuin kansalaisyhteiskuntaan. Lisäksi Kiinan kansainvälisen mahdin kasvaessa sen turvallisuuspolitiikan vaikutukset ulottuvat kansantasavallan rajojen ulkopuolelle.

Turvallisuus Kiinassa on kansainvälinen tutkimuskonsortio, joka tutkii nyky-Kiinan turvallisuuskäsitteitä, -teknologioita ja -käytänteitä ja avaa samalla uusia uria niin Kiinan kuin kriittisen turvallisuuden tutkimuksen saralla. Konsortio on Turun ja Tampereen yliopistojen ja saa Suomen Akatemian rahoitusta vuosille 20192023.

(Sanapilvi generoitu Kiinan hallituksen valkoisesta paperista "Kiinan kansallinen puolustus uudella aikakaudella" (2019).)

Suomen Akatemian logo     Tampereen yliopiston logo

 

Hankkeesta

Hankkeesta

Hankkeen kesto: 1. syyskuuta 2019  31. elokuuta 2023. Akatemian päätös # 323704.

Hanketta johtavat professori Lauri Paltemaa (CEAS) ja professori Juha A. Vuori (Tampereen yliopisto).

 

Millaista on Kiinan turvallisuuspolitiikka puolue-valtion ja arkipäiväisen toimeenpanon tasoilla ja miten ne eroavat toisistaan? Ja miten eri turvallisuuspolitiikan tasoihin kytkeytyvät käsitteet, teknologiat ja käytänteet säätelevät vapauden rajoja Kiinassa? Kysymykset ovat kansantasavallan presidentti Xi Jinpingin valtakaudella kiristyneen turvallisuuspolitiikan sekä niiden ylirajaisten vaikutusten vuoksi muulle maailmalle paitsi ajankohtaisia myös kriittisiä. Keskeisyydestään huolimatta tietämyksessämme on aukkoja monilta osin, sillä usein Kiinan turvallisuuden tutkimus on sotilaskeskeistä, kun taas ei-sotilaallinen turvallisuuden tutkimus on puolestaan keskittynyt muualle kuin Kiinaan.

Tampereen ja Turun yliopistojen Turvallisuus Kiinassa -konsortio paikkaa näitä aukkoja kysymällä miten turvallisuus toimii Kiinassa ja mitä poliittisia sekä sosiaalisia seurauksia kiinalaisella turvallisuuspolitiikalla on. Erityisesti hanke keskittyy

  • Kiinan kansallisen turvallisuuden käsitehistoriaan;
  • kuvien verkkosensuuria ja -propagandaa ohjaaviin toimintalogiikoihin; ja
  • kiinalaisten turvallisuusasiantuntijoiden käytänteisiin sisäisten muuttoliikkeiden hallinnan sekä ilmasto- ja energiaturvallisuuden saroilla.

Yhdessä kokonaisuudet siis nivovat yhteen turvallisuuspolitiikan käsitteet, teknologiat ja käytänteet sekä valottavat miten puolue-valtion tasonkansallisen turvallisuuden käsitteet linkittyvät arkipäiväiseen turvallisuuden hallinnointiin ei-sotilaallisissa konteksteissa. Syvemmän Kiina-tietämyksen lisäksi Turvallisuus Kiinassa auttaa siis hahmottamaan kiinalaisen turvallisuuspolitiikan toimintalogiikkaa ja viime kädessä sen sisältämiä näkemyksiä hyvästä yhteiskunnasta.

 

Julkaisut

Paltemaa, L., Vuori, J. A., Mattlin, M., & Katajisto, J. (2020). Meta-information censorship and the creation of the Chinanet Bubble. Information, Communication & Society, 1–17. https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1732441

 

Muut julkaisut

Vuori, J. A., & Paltemaa, L. (2019). Chinese Internet Control over Social Media Discourse. Teoksessa C. Shei (toim.), The Routledge Handbook of Chinese Discourse Analysiss, 391-403. Lontoo: Routledge.

Vuori, J. A. (2018). Let’s just say we’d like to avoid any great power entanglements: desecuritization in post-Mao Chinese foreign policy towards major powers. Global Discourse, 8(1), 118-136. https://doi.org/10.1080/23269995.2017.1408279

Vuori, J. A. (2015). Contesting and Resisting Security in Post-Mao China. Teoksessa T. Balzacq (toim.), Contesting Security: Strategies and Logics. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203079850

Paltemaa, L. & Vuori, J. A. (2015). The Lexicon of Fear: Chinese Internet Control Practice in Sina Weibo Microblog Censorhip. Surveillance & Society, 13(3), 400-421. https://doi.org/10.24908/ss.v13i3/4.5404

Vuori, J. A. (2014). Critical Security and Chinese Politics: The Anti-Falungong Campaign. Lontoo: Routledge.

Vuori, J. A. (2011). Three Takes on the Counter-Revolutionary: Studying Asymmetrical Political Concepts in the People’s Republic of China. In K. Junge & K. Postoutenko (toim.), Asymmetrical Concepts After Reinhart Koselleck: Historical Semantics and Beyond, 115–140. Bielefeld: transcript-Verlag.

Vuori, J. A. (2011). Religion bites: Falungong, securitization/ desecuritization in the People’s Republic of China. Teoksessa T. Balzacq (toim.), Securitization Theory: How Security Problems Emerge and Dissolve, 186–211. London: Routledge.

Paltemaa, L., & Vuori, J. A. (2009). Regime Transition and the Chinese Politics of Technology - From Mass science to the Controlled Internet. Asian Journal of Political Science, 17(1), 1-23. https://doi.org/10.1080/02185370902767557

Paltemaa, L. (2008). These Bytes Can Bite - Chinese Politics of Technology and the Controlled Internet. Teoksessa J. Rinne & T. Häyhtiö (toim.), Net working/Networking - Politics on the Internet, 189-204. Tampere: Tampereen Yliopistopaino.

Ajankohtaista

Uusi tutkimusartikkeli

Hankkeen ensimmäinen tutkimusartikkeli "Meta-information censorship and the creation of the Chinanet Bubble" on julkaistu Information, Communication & Society -lehdessä.