tohtorinhatut (1)

Professoriluennot joulukuu 2021

Turun yliopiston perinteiset professoriluennot järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti. Joulukuun luennoilla 10 eri uutta professoria tai työelämäprofessoria esittäytyy videoiduilla juhlaluennoilla.

Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston uusien professorien ja työelämäprofessorien professoriluentoja!

Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan ja työelämäprofessoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla. 

Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimena yleisötilaisuutena. Koronatilanteen vuoksi ne toteutetaan toistaiseksi videoituna. 

Tutustu uusiin professoreihimme eri tiedekunnissa!

Tervehdyssanat, rehtori Jukka Kola:

Ohjelma

Professoriluento-ohjelma

Professori Veronika Laippala, digitaalinen kielentutkimus: Digitaalinen kielentutkimus avaimena digitaaliseen maailmaan

Professori Qiushui He, molekyylimikrobiologia: Whooping cough in Europe: Diagnosis, surveillance and vaccines

Professori Kaisa Linderborg, elintarvikekemia ja -kehitys: Terveelliset, kestävät ja kehittyvät elintarvikkeet

Professori Kirsi-Mari Kallio, laskentatoimi ja rahoitus: Suoritusmittauksen haasteet asiantuntijaorganisaatioissa

Professori Niina Käyhkö, maantiede: Digitaalinen paikkatieto tarkentaa käsitystämme maailman tilasta ja muutoksista 

Professori Tarja Saaresranta, keuhkosairausoppi: Uniapneaepidemia - miten selviämme siitä?

Professori Keijo Mäkelä, ortopedia ja traumatologia: Laaturekistereitä hyödyntämällä tyytyväisempiä tekonivelpotilaita

Professori Antti Ojala, geologia: LiDAR-korkeusmallit mullistivat geologisen tutkimuksen

Työelämäprofessori Juha Laine, lääketaloustiede: Terveys- ja lääketaloustieteen merkitys lääketoimialalla

Työelämäprofessori Timo Veromaa, lääkekehitys: InFLAMES - kehittyvä, immunologian huippututkimukseen perustuva täsmälääketieteen ekosysteemi