tohtorinhatut (1)

Professoriluennot maaliskuu 2021

Turun yliopiston perinteiset professoriluennot järjestetään tänä keväänä virtuaalisesti. 10 eri aloille nimitettyä uutta professoria esittäytyy videoiduilla juhlaluennoilla.

Tervetuloa kuuntelemaan Turun yliopiston uusien professorien professoriluentoja!

Turun yliopisto juhlii uusia professoreitaan kaikkien tiedekuntien yhteisillä professoriluennoilla kaksi kertaa vuodessa. Uudet professorit astuvat tehtäväänsä kertomalla tieteenalastaan ja tutkimusaiheistaan noin 10 minuutin pituisella yleiskielisellä juhlaluennolla. 

Tavallisesti professoriluennot pidetään kaikille avoimena yleisötilaisuutena. Koronatilanteen vuoksi toteutetaan toistaiseksi videoituna. 

Tutustu uusiin professoreihimme eri tiedekunnissa!

 

Tervehdyssanat, rehtori Jukka Kola:

Ohjelma

Professoriluento-ohjelma

Professori Markku Lehtimäki, yleinen kirjallisuustiede: Kirjallisuus muuttuvassa maailmassa 

Professori Kati Miettunen, materiaalitekniikka: Kestävää aurinkoenergiaa 

Professori Janna Waltimo-Sirén, lasten hammashoito ja oikomisoppi: Mistä lapsen hampaat kertovat? 

Professori Risto Tertti, sisätautioppi: Dialyysihoidon menestystarina 

Professori Sara Routarinne, äidinkielen opetus: Oppia kirjoittamalla tekstistä tekstiin 

Professori Minna Lehtonen, logopedia: Kaksikielisyys ja aivot 

Professori Jaana Hagström, suupatologia: Suu on ihmeellinen paikka 

Professori Mari Murtonen, korkeakoulupedagogiikka: Korkeakoulupedagogiikka suunnannäyttäjänä 

Professori Antti Saraste, sisätautioppi: Kuvantamistutkimukset sydänsairauksissa 

Professori Ulpukka Isopahkala-Bouret, kasvatustiede, erityisalana koulutuksellinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: Koulutuskilvoittelu tasa-arvon haasteena