Brahea-keskuksen palvelut

​Turun yliopiston Brahea-keskus tarjoaa kehittämis-, koulutus- ja projektipalveluja yrityksille, julkisen sektorin toimijoille ja muille yhteisöille. Palvelut toteutamme asiakkaiden tarpeen mukaan. Toimimme yhteistyössä laajojen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

Tutustu Brahea-keskuksen palveluihin ja yhteistyömahdollisuuksiin

Analyysi- ja ennakointipalvelut

​Tarjoamme talouden analyysi- ja ennakointipalveluita Turun yliopiston tiedekunnille, laitoksille, tutkijoille sekä yrityksille.

Analyysi- ja ennakointipalvelumme auttavat asiakkaita syventämään ymmärrystään kohdemarkkinoistaan ja kilpailutilanteesta sekä tuottavat päätöksentekoa tukevaa tietoa. Analyysit helpottavat yrityksen asemointia suhteessa kilpailijoihin ja toimialaan. Niitä voi myös käyttää nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden ja partnereiden sekä toimialan yleisen kehityksen monitoroinnissa.

Palvelumme räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja ne voivat sisältää esimerkiksi yksittäisten yritysten talouden kehityksen analyysin suhteessa toimialaan, nimettyihin kilpailijoihin ja toimialaan aina paikalliselta tasolta kansainvälisiin vertailuihin. Analyysien yhtenä aineistona käytetään jatkuvasti päivittyvää, maailmanlaajuisesti yli 120 miljoonan yrityksen tilinpäätöstiedot sisältävää tietokantaa. Tietokannan hakuominaisuudet mahdollistavat erittäin tarkoin määritellyn analyysijoukon muodostamisen.

Analyysi- ja ennakointipalvelut ovat arvokas työkalu pk-yritysten kehityksen ja kasvun tukemisessa sekä akateemisessa tutkimuksessa.
Esimerkkejä tutkimuspalvelujen toteutustavoista:

 • Tilinpäätöstietoon perustuvat toimiala- ja klusteriselvitykset
 • Toimialabarometrit säännöllisin väliajoin
 • Business Intellicence -selvitykset: kilpailija-analyysit, yrityksen/tuotteen sijoittuminen markkinoilla
 • Liiketoimintamallien validointi
 • Asiantuntijalausunnot

Ota yhteyttä ja mietitään tarpeisiisi sopiva kokonaisuus!

Mikko Grönlund

Arviointi

Laatu- ja arviointitoimintaa voidaan kehittää tavoitteellisella ohjauksella ja prosessikonsultoinnilla.

Organisaatioiden kehittämistä voidaan tukea arvioinneilla, joilla ohjataan yrityksiä jatkuvaan parantamiseen. Systemaattisesti kerätty tieto auttaa yrittäjiä päätöksissään. Arviointiperustainen kehittäminen mahdollistaa henkilöstön ja asiakaskunnan aktivoinnin yrityksen kehittämistoimiin.

Palvelujamme ovat

 • prosessien kuvaukset ja prosessien arvioinnit
 • laatu- ja ympäristöjärjestelmän auditoinnit (ISO 9001, ISO 14001)
 • itsearviointien ohjaus (EFQM, CAF, ISO 9004)

Ota yhteyttä ja kerro, miten sinä ja työyhteisösi haluatte kehittää osaamistanne!

Tiina Anttila

Kirsti Haihu

Timo Halttunen

Heli Trapp

Projektipalvelut

Onko sinulla hankeidea, jonka tahtoisit toteuttaa? Tuntuuko hankkeisiin liittyvä paperityö ylivoimaiselta?

Toteutamme monipuolisesti eri alojen hankkeita niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Meillä on tietoa ja kokemusta erilaisista rahoituskanavista, hankehakemusten tekemisestä sekä hankehallinnoinnista ja toimimme joustavasti erilaisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeemme ovat saaneet rahoitusta niin erilaisista rahoitusohjelmista, joten meillä on niiden toteuttamisesta vankka kokemus. Näitä ovat esimerkiksi

 • Rakennerahasto-ohjelmat (ESR, EAKR)
 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
 • Baltic Sea Region Programme
 • Central Baltic Interreg
 • TEKES
 • Erasmus+
 • Suomen ulkoministeriö
 • Council of the Baltic Sea States (CBSS)

Ota yhteyttä niin keskustellaan asiasta tarkemmin!

Timo Halttunen

Sakari Kajander

Tilauskoulutukset

Ota yhteyttä niin räätälöimme koulutuksen yrityksellesi tai organisaatiollesi!

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

 • Työnohjaus ja prosessikonsultointi
 • Osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Muutos- ja kehittämistyö organisaatioissa
 • Esimiestaidot

Heli Trapp

Yrittäjyys- ja innovaatioalan palvelut

 • Yrittäjyysosaaminen ja yrityksen perustaminen
 • (Tietointensiivisen) liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen
 • Palvelu- ja tuoteideoiden ja tutkimustiedon jalostaminen liiketoiminnaksi
 • Projektijohtaminen

Pasi Malinen

Merenkulku ja logistiikka

 • Merenkulkualan perusteet maakravuille
 • Rahtaus ja rahtaussopimukset
 • Lastiturvallisuus

Sari Nyroos

Tutkimustoimeksiannot

Teemme tutkimusta merenkulun, meriteollisuuden ja logistiikan aloilla sekä tarjoamme käytännöllistä ja sovellettavaa tietoa tuottavia tutkimus- ja asiantuntijapalveluita yrityksille ja julkisorganisaatioille. Korostamme toiminnassamme riippumattomuutta, laatua, asiakaslähtöisyyttä sekä tulosten hyödynnettävyyttä. Tutkimuksemme kohdistuvat ajankohtaisiin, sidosryhmiemme tarpeista nouseviin ongelmiin, joita ratkaistaan tieteellisen tutkimuksen menetelmin.

Sakari Kajander

Työnohjaus

Brahea-keskus tarjoaa työnohjaukseen liittyviä monipuolisia palveluita.

Työnohjauksen avulla voidaan tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtä. Työnohjaus on aina tavoitteellista ja luottamuksellista keskustelua työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista koulututetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksen avulla voidaan selkeyttää yhteisiä tavoitteita sekä jäsentää tehtäviä ja rooleja niin yksilö-, ryhmä- kuin organisaatiotasollakin. Parhaimmillaan työnohjaus sujuvoittaa työprosesseja ja parantaa muutos- ja oppimiskykyä.

Työnohjausta voidaan toteuttaa:

 • yksilötyönohjauksena
 • ryhmätyönohjauksena
 • yhteisötyönohjauksena
 • esimiesten työnohjauksena ja
 • johdon työnohjauksena

Työnohjauksen tavoitteena voivat olla mm.

 • arjen työtoiminnan tarkastelu ja kehittäminen
 • urakehitys
 • ammatillisen identiteetin vahvistaminen
 • vuorovaikutusuhteiden ja yhteistyön kehittäminen
 • haasteellisten vuorovaikutustilanteiden ja konfliktien ratkaiseminen

Ota yhteyttä ja etsitään sinulle sopiva kokonaisuus!

Tiina Anttila

Kirsti Haihu

Sari Koski

Kia Lundqvist

Heli Trapp