Arkeologian oppiaine

Arkeologia tutkii menneisyyttä ihmisyhteisöjen jättämien aineellisten muistojen avulla. Tieteenala tarkastelee sekä esihistoriallista että historiallista aikaa. Alan menetelmiä ovat mm. arkeologiset kaivaukset ja muut kenttätyöt. Usein tutkimuksessa yhdistyvät luonnontieteelliset ja humanistiset näkökulmat.

Turun yliopiston arkeologian oppiaine on laaja-alainen arkeologisen kulttuuriperinnön tutkimus- ja opetusyksikkö. Tutkimme erityisesti rautakautta ja historiallista aikaa. Tutkimusalueenamme ovat Suomi ja Itämeren piiri. Oppiaineella on myös tiiviit yhteydet keskiaikaisen Turun kaupungin tutkimukseen. Lisäksi sovellamme luonnontieteellisiä menetelmiä arkeologiassa.

Opetuksemme kehittää opiskelijoidemme arkeologista ajattelua. Se antaa syvälliset tiedot tutkimuksen menetelmistä ja teorioista. Tärkeitä ovat monitieteellisen työskentelyn ja kulttuuriperintötyön taidot. Räätälöimme kunkin opiskelijan tarpeiden mukaiset koulutussisällöt. Annamme erinomaiset valmiudet työskennellä kulttuuriperinnön parissa ja kulttuurialoilla. Monet meiltä valmistuneet ryhtyvät yrittäjiksi.

Opetukseemme sisältyvät mm. Suomen esi- ja varhaishistorian kokonaiskuva ja arkeologiset lähdeaineistot, kenttätöiden suunnitteluun ja toteuttamiseen harjaannuttavat inventointi- ja kaivauskurssit sekä vaihtuvat erikoiskurssit. Opetuksesta vastaa nelihenkinen henkilökunta. Heidän lisäkseen oppiaineessa on suuri joukko projekti- ja apurahatutkijoita.

> Arkeologian vuosikertomus 2022

> Arkeologian vuosikertomus 2021

> Arkeologian vuosikertomus 2020

> Arkeologian vuosikertomus 2019

> Arkeologian vuosikertomus 2018