Yhteistyö arkeologian oppiaineessa

Arkeologian monitieteisyys antaa hyvät mahdollisuudet tiiviiseen yhteistyöhön monenlaisten instituutioiden ja tutkimuslaitosten kanssa.

Yhteistyötä tehdään kulttuuriperintöalan toimijoiden kuten Museoviraston ja museolaitoksen kanssa. Paikallista yhteistoimintaa on mm. Aboa Vetus & Ars Nova -museon, Nautelankosken museon, Raision museo Harkon, Turun museokeskuksen ja Vanhalinnan museon kanssa. Yhteistyötahoja ovat lisäksi Metsähallitus, koti- ja ulkomaiset yliopistot sekä muut kulttuurialan toimijat kuten yksityiset yritykset ja yhdistykset.

> Lue lisää arkeologian oppiaineen toiminnasta vuoden 2018 vuosikertomuksesta