Yhteistyö folkloristiikan oppiaineessa

Folkloristiikan oppiaineen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat erilaiset arkistot, muiden yliopistojen folkloristiikan oppiaineet sekä muun muassa Turun museokeskus. 

Yhteistyö näkyy erityisesti opetuksessa ja tutkimuksessa. Lisäksi oppiaineen henkilökunta toimii asiantuntijoina eri medioissa.

Folkloristiikan yhteistyötahoja ovat muun muassa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkisto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Turun museokeskus ja Åbo Akademin pohjoismaisen folkloristiikan oppiaine, Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ja Folklore Fellows.