Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma

Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelma on yksi kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kolmesta maisterivaiheen tutkinto-ohjelmasta. Koulutamme kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijoita ja teemme monikielistä ja tieteidenvälistä kielen oppimisen tutkimusta.

Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus erikoistua yhteen tai useampaan kieleen. Opiskelija voi opiskella englantia, espanjaa, italiaa, latinaa, ranskaa, ruotsia (pohjoismaisia kieliä), saksaa, suomalais-ugrilaisia kieliä, suomea tai venäjää. Näiden kielten lisäksi on mahdollista suorittaa opintokokonaisuuksia klassisesta kreikasta, unkarin ja viron kielistä.
 
Tutkinto-ohjelmassa perehdytään kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen ja käytäntöön. Opiskelija syventää HuK-tutkinnossa saamaansa osaamista, harjoittelee itsenäistä tutkimustyötä ja pätevöityä kielten laaja-alaiseksi aineenopettajaksi tekemällä erikoistumiskielen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Erikoistumiskielen opintojen lisäksi tutkinto rakentuu ohjelman yhteisistä opinnoista ja joko opettajan pedagogisista opinnoista, toisen opetettavan aineen opinnoista tai muista opinnoista.