Maisterihaussa vaadittavat täydennysopinnot AMK-tutkinnon pohjalta hakeville

Maisterihaku, median, musiikin ja taiteen tutkimuksen tutkinto-ohjelma, musiikkitiede, filosofian maisteri (2 v)

Suomalaisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet:

Jos olet suorittanut musiikin alan ammattikorkeakoulututkinnon, sinulla pitää olla suoritettuna Turun yliopiston musiikkitieteen 25 opintopisteen laajuiset täydennysopinnot. Täydennysopintoihin tulee hakea erillisopinto-oikeutta humanistiselta tiedekunnalta: https://www.utu.fi/fi/opiskelijaksi/erillisopinnot.

Täydennysopintojen sisältö:

A1 Musiikintutkimuksen perusteet, 5 op (MUSI3003)

JA

A5 Menetelmäopinnot I, suoritettava 5 op jaksoista:

  • A5a Musiikin analyysi ja tulkinta I 5–10 op (MUSI1723)
  • A5b Laadulliset ja historialliset menetelmät I, 5–10 op (MUSI3005)

JA

Yksi seuraavista:

  • A2 Länsimainen klassinen musiikki, 5 op (MUSI2136)
  • A3 Populaarimusiikki, 5 op (MUSI3004)
  • A6 (vapaavalintaiset Musiikin suuntaukset ja erityiskysymykset), 5 op (MUSI2174,MUSI1725, MUSI1666, MUSI2175)

JA

A7 Aineopintojen seminaari ja Huk-tutkielma, 10 op (MUSI2176)

Yhteensä täydennysopinnot ovat siis 25 op:n laajuiset. Täydennysopintojen opintosuunnitelmasta sovitaan musiikkitieteen professorin kanssa. Opintojaksot löydät opinto-oppaasta: https://opas.peppi.utu.fi/fi/tutkinto-ohjelma/3628.