Musiikkitieteen oppiaine

Musiikkitiede tarkastelee musiikkia kaikissa eri muodoissaan ja tarjoaa keinoja kuulla, tulkita, selittää ja hyödyntää soivaa kulttuuria. 

Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa korostuu musiikin kulttuurinen tutkimus. Tarkastelun kohteet ulottuvat populaarimusiikista klassiseen musiikkiin, valtavirran musiikista marginaaliin, musiikkiteatteriin, elokuva-, tv- ja pelimusiikkiin ja äänisuunnitteluun. Oppiaineessa kehitetään myös tapoja tutkia musiikkia ja muita äänellisiä ilmiöitä.

Musiikkitieteen opiskelu kehittää monipuolisia valmiuksia tuottaa soivaa kulttuuria koskevaa tietoa. Musiikkitieteilijän ammattikuva on laaja ulottuen musiikkiteollisuudesta musiikkikritiikkiin ja kulttuurihallinnollisiin tehtäviin. Alalta valmistuneet sijoittuvat työelämään erittäin hyvin.

Tutustu musiikkitieteen oppiaineeseen