Asiasana: Musiikkitiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Musiikkitieteilijät avaavat näkökulmia seksuaalivähemmistöjen musiikillisiin maailmoihin

04.07.2019

Mitä tapahtuu, kun musiikkitieteilijät yhdistelevät tieteenalansa näkökulmia, queer-teoriaa ja tilan kulttuurista tutkimusta? Tuloksia voi lukea Radical Musicology -verkkojulkaisun tuoreesta erikoisnumerosta ”Queer Sounds and Spaces”. Pääosin turkulaisvoimin toimitettu julkaisu tuottaa uutta tietoa seksuaalivähemmistöjen musiikillisista maailmoista ja tilallisuuden kokemuksista.

Väittelijä selvitti musiikkifestivaalien ja kansallisen identiteetin ilmaisemisen välisiä kytköksiä (Väitös: FM Jelena Gligorijević, 10.6.2019, musiikkitiede)

Turun yliopistossa väittelevä Jelena Gligorijević tarkasteli musiikkitieteen alaan kuuluvassa väitöstutkimuksessaan kansallisen identiteetin rakentumista Miloševićin jälkeisen ajan Serbiassa. Kahden musiikkifestivaalin tapausanalyysi osoitti, että musiikkifestivaalit ovat pitäneet pintansa kansallisen identiteetin esittämisen areenoina, mutta brändäys on tuonut siihen uusia vivahteita. 

Yhteistyö musiikkitieteen oppiaineessa

Musiikkitieteen oppiaine on verkostoitunut laajasti muiden yliopistojen sekä musiikkiteollisuuden tekijöiden kanssa paikallisella, kotimaisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tutkijat valjastavat musiikin yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi

17.01.2019

Kuuden musiikintutkijan kirjoittama uutuusteos ”Musiikki muutosvoimana. Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti” käsittelee musiikintutkimuksen mahdollisuuksia tarttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja luoda muutosta musiikin avulla. Kirjoittajat osoittavat, että musiikintutkimuksen avulla voidaan taistella yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Musiikkituottajan luova tekijyys rakentuu eri musiikkilajeissa eri tavalla (Väitös: FM Tuomas Auvinen, 19.1.2019, musiikkitiede)

Musiikkituottaja on musiikin tuotantoprosessin avainhenkilö. FM Tuomas Auvinen tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan musiikkituottajan luovan tekijyyden muodostumista. Kolmen eri musiikkilajin tapaustutkimuksista selvisi, että tuottajan roolin rakentumiseen kannalta keskeisimmät tekijät ovat musiikkiteknologian käyttö, työskentely-ympäristö eli studiotila sekä yhteistyö musiikkia tehneiden taiteilijoiden kanssa.

Paikallinen bänditoiminta heijastelee kansainvälisiä musiikkityylejä ja niihin liittyviä käytäntöjä arkisista harrastustoiminnoista esiintymislavoille (Väitös: FM Tiina Käpylä, 15.12.2018, musiikkitiede)

Sukupuoli näkyy turkulaisten nuorten harrastustoiminnan sosiaalisissa käytännöissä, tilojen käytössä sekä esimerkiksi instrumentin ja tyylilajin valinnassa. FM Tiina Käpylän Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa tutkittiin alle 29-vuotiaiden nuorten soitto- ja bändiharrastuksia Turun seudulla. Tutkimus on yksi ainoista bänditoimintaan liittyvistä tutkimuksista Suomessa.

Orwellin teoksen 1984 innoittamassa seminaarissa uppoudutaan populaarikulttuurin lähihistoriaan

10.12.2018

Turun yliopiston yhteydessä toimiva International Institute for Popular Culture sekä musiikkitieteen ja mediatutkimuksen oppiaineet järjestävät 12.12.2018 iltapäiväseminaarin, jonka lähtökohta on George Orwellin vuonna 1949 julkaistu dystopia 1984. Teoksen kautta seminaariesitelmissä luodaan monipuolinen katsaus 1980-luvun populaarikulttuurin lähihistoriaan: musiikkiin, muotiin, elokuvaan ja pelikulttuuriin.

Kirjallisuuden ja musiikin alan uutuuskirjojen kavalkadi

Aika

14.12.2018 klo 12.00 - 13.45
OHJELMA • Kirjallisuuden ja musiikin leikkauspintoja -tutkimusantologiasta kertovat toimittajat, professori emerita Liisa Steinby, yliopistonlehtori Susanna Välimäki ja tutkija Siru Kainulainen. Kirjoittajista paikalla ovat professori Lea Rojola, professori John Richardson, tutkija Viola Parente...

Väittelijä selvitti, kuinka elokuvien musiikki ja ääni kuvaavat vainoamisväkivaltaa (Väitös: FM Sini Mononen, 1.12.2018, musiikkitiede)

Turun yliopistossa väittelevä Sini Mononen osoittaa väitöstutkimuksessaan, että vainoamiselokuvat ovat kuvanneet vainoamisväkivaltaa jo kauan ennen kuin ilmiö on nimetty ja tunnistettu väkivallaksi. Tutkimuksen mukaan elokuvat kuvaavat vainoamista tyypillisesti pitkään jatkuvana henkisenä väkivaltana, johon liitetään usein pelkoa ja traumaattisia kokemuskuvauksia. Mononen analysoi tutkimuksessaan äänen ja musiikin avulla vainoamisväkivaltaan liitettäviä kokemuksia ja merkityksiä elokuvissa.