Erillisopinnot humanistisessa tiedekunnassa

Erilliset opinnot on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Erillisenä suoritettavia opintoja ei ole tarkoitettu ylioppilaille, jotka eivät ole saaneet vielä opiskelupaikkaa korkeakoulusta tai henkilöille, jotka haluavat harrastaa jonkin aineen opiskelua, mutta eivät tarvitse sitä ammattipätevyyden lisäämiseksi. Näiden opinnoista kiinnostuneiden suositellaan hakeutuvan ensisijaisesti avoimen yliopiston opetustarjonnan pariin tai esimerkiksi kansalaisopistojen tai työväenopiston (eri kielten opintoja ym.) opintojen pariin.

Tiedekunnan oppiaineiden opetus-, tila- ja henkilökuntaresurssit ovat rajalliset, ja tiedekunnan on mahdollista evätä erillisten opintojen oikeus, vaikka hakija olisi läpäissyt jonkin aineen sivuainekokeen pyrkiessään erilliseksi opiskelijaksi. Hakijoiden tulee myös huomata, että monien aineiden opiskelu edellyttää läsnäoloa päiväopetuksen yhteydessä, joten kaikkia opintoja ei ole mahdollista suorittaa esimerkiksi töiden ohella tai etäopiskeluna. Erillisiä opintoja suorittamalla ei voi suorittaa tutkintoa, mutta opiskelijat osallistuvat kuitenkin oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin.


Tietoa erillisopinnoista täydennetään

Yliopiston sivuilla erillisopinnoista