Humanistisen tiedekunnan lomakkeita

Tältä sivulta löydät humanistisen tiedekunnan lomakkeita.

Harjoittelusitoumus

Harjoittelutuen suuruus on valtiotyönantajille 1800 euroa ja muille työnantajille 1300 euroa koko harjoittelujakson ajalta. Tuki maksetaan työnantajalle palkkakustannusten kompensaationa harjoittelujakson jälkeen laskua vastaan. Edellytyksenä on, että harjoittelutyönantaja on maksanut harjoittelijalle palkan koko harjoittelun ajalta.
 
Harjoittelutuki on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle se on myönnetty. Jos harjoittelupaikka ei edellytä tukea tai tuki jää muuten käyttämättä, opiskelijan on ilmoitettava siitä tiedekunnan opintotoimistoon hum-info@utu.fi. Tuen peruuttanut opiskelija voi osallistua seuraavan vuoden harjoittelutuen hakuun.