Tutkimus saksan kielen oppiaineessa

Saksan kielen oppiaineessa tehdään kieli-, kulttuuri- ja käännöstieteellistä tutkimusta. Tärkeitä tutkimusaiheita ovat saksan kielen oppiminen ja opettaminen ja monikielisyys. Turun yliopiston strategiassa tutkimus ankkuroituu kulttuuriseen muistiin ja yhteiskunnan muutokseen sekä temaattiseen kokonaisuuteen lapset, nuoret ja oppiminen.

Viime vuosina tutkimuksen kohteina ovat olleet muun muassa 

  • kielen oppimisen ja opettamisen tutkimus, 
  • kieliopin tutkimus
  • filologian ja oppihistorian tutkimus
  • kääntäminen ja tulkkaus
  • monikielisyys yhteiskunnassa

Olemme mukana kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.

Yhteystiedot-sivun linkit johdattavat sinut saksan oppiaineen tutkijoiden omille esittelysivuille.

Yksityiskohtaista tietoa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ajankohtaisesta ja aikaisemmasta tutkimuksesta löydät Turun yliopiston tutkimustietojärjestelmästä.

Tutkimushankkeet

Kakolan kielet

Hankkeessa tutkitaan monikielisyyttä Turun Kakolanmäellä vuoteen 2007 saakka sijainneessa Turun tutkintavankilassa (aiemmin Turun lääninvankila, perustettu 1890). Tutkintavankilaan sijoitettiin suomalaiset vangit Turun läänistä sekä ulkomaiset vangit, jotka odottivat asiansa käsittelyä, tuomiota ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Tutkimushanke pyrkii tuomaan esiin uutta tietoa ulkomaalaisista vangeista ja erityisesti saksalaisista vangeista. Tutkimus kattaa jakson, joka ulottuu vuodesta 1914 nykypäivään.

Hanke tuo uutta tietoa Suomen historian ”käännekohtien” tutkimuksesta kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta ja täydentää kuvaamme suomalaisen oikeuskulttuurin muutoksesta. Tulokset tulevat tarkentamaan kuvaamme saksalaisten ja saksalaisuuden vaikutuksista Turun alueella viime vuosisadan alkupuolella.

Lisätietoa: FT, dos. Doris Wagner

Eettisesti kestävä kieltenopetus (EKKO)

Eettisesti kestävä kielten opetus (EKKO) on Koneen Säätiön rahoittama nelivuotinen tutkimushanke, joka käynnistyi Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksella tammikuussa 2021. Hankkeen lähtökohtana on kysymys, miten eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteita voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa.

Kestävän kehitykseen liittyvien aspektien lisäksi kielellisen tasa-arvon huomioiminen on haaste sekä kielten opetuksessa että kielten aineenopettajakoulutuksessa. Tutkimustietoon perustuen hankkeen tavoitteena on selvittää, mitä eettisyyden ja kestävän kehityksen periaatteet tarkoittavat ja miten niitä voidaan edistää kielten opetuksessa ja kielten opettajien koulutuksessa. Kehitämme myös kielten oppilaille osallistavia toimintamuotoja, jotka edistävät eettisyyttä, kestävää kehitystä ja kielellistä tasa-arvoa, sekä pedagogisia ratkaisuja kielten opettajille ja opettajaopiskelijoille.

Hankkeen vastuullinen johtaja: Minna Maijala, minna.maijala(at)utu.fi
EKKO-työryhmä: Leena Maria Heikkola, Salla-Riikka Kuusalu, Päivi Laine, Judi Rose, Veijo Vaakanainen sekä asiantuntijat Maarit Mutta ja Katja Mäntylä.

Hankkeen rahoitus: Koneen Säätiö 2021–2024

https://sites.utu.fi/ekko/ 
 

Koneen säätiö

 

Eläinten hautausmaiden suru

Tässä projektissa tarkastellaan eläinten hautausmaita viidellä Saksan alueella. Tutkimuksen painopiste on surun verbalisaatiossa. Lisäksi analysoidaan eläinten nimiä sekä hautamerkkien monikielisyyttä. Tavoitteena on selvittää surukulttuurin rakenteet ja yksilöllisyys ja verrata niitä vastaaviin ilmiöihin muilla Saksan alueilla.Seuraavassa vaiheessa eläinten hautausmaiden tuloksia verrataan ihmisen hautoihin erojen ja samankaltaisuuksien selvittämiseksi. Suunnitteilla on myös vertailu suomalaisten eläinhautausmaiden kanssa.

Lisätietoa: FT, dos. Doris Wagner

Uusimmat julkaisut