Tutkimus saksan kielen oppiaineessa

Saksan kielen oppiaineessa tehdään kieli-, kulttuuri- ja käännöstieteellistä tutkimusta. Yksi tärkeistä tutkimusaiheista on saksan kieli ja monikielisyys Suomessa. Turun yliopiston strategiassa tutkimus ankkuroituu kulttuuriseen muistiin ja yhteiskunnan muutokseen sekä temaattiseen kokonaisuuteen lapset, nuoret ja oppiminen.

Viime vuosina tutkimuksen kohteina ovat olleet muun muassa 

  • kielen oppimisen ja opettamisen tutkimus, 
  • kieliopin tutkimus
  • filologian ja oppihistorian tutkimus
  • kääntäminen ja tulkkaus
  • monikielisyys yhteiskunnassa

Olemme mukana kansainvälisessä FI-DACH-tutkimusverkostossa.

Yhteystiedot-sivun linkit johdattavat sinut saksan oppiaineen tutkijoiden omille esittelysivuille.

Yksityiskohtaista tietoa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen ajankohtaisesta ja aikaisemmasta tutkimuksesta löydät Turun yliopiston tutkimustietojärjestelmästä.

Tutkimushankkeet

Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus

Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus (2015–2018) on Emil Aaltosen säätiön rahoittama tutkimushanke, jota johdetaan parhaillaan saksan kielen oppiaineessa. 

Hankkeen keskiössä ovat kääntäminen ja tulkkaus vähemmistö- ja uhanalaisten kielten kontekstissa – näkökulma, josta kääntämistä ja tulkkausta on tähän asti harvemmin tarkasteltu. Hanke tuottaa uutta empiiristä ja teoreettista tietoa kääntämisen ja tulkkauksen funktioista vähemmistö- ja uhanalaisten kielten puhujayhteisöjen kannalta ja siitä, miten kääntämistä toteutetaan tässä ympäristössä. Hankkeen monikielinen tutkijatiimi muodostuu saksan, suomen, karjalan, venäjän, espanjan ja baskin kielen tutkijoista Turun ja Itä-Suomen yliopistoista.  

Lisätietoja: Leena Kolehmainen

Monikielisten lasten ja nuorten oman kielen oppimisen ympäristöt

 

Monikielisten lasten ja nuorten oman kielen oppimisen ympäristöt (Diversity of Heritage Language Learning Settings in Finland, DILALEA) (2018–) on parhaillaan aluillaan oleva tutkimushanke, jota johdetaan saksan kielen oppiaineessa. 

DILALEA-hanke tuottaa uutta tietoa monikielisten perheiden eri-ikäisten lasten ja nuorten oman kielen oppimisesta sekä oman kielen opettamisesta. Hankkeessa tutkitaan monikielisten perheiden omaa kielipolitiikkaa, sen moninaisuutta ja moninaisten käytänteiden vaikutuksia, oman kielen institutionaalisen kouluopetuksen järjestämistä kunnissa sekä muiden instituutioiden kuten seurakuntien ja vapaa-ajan järjestöjen vaikutusta oman kielen oppimiseen. Monikielinen tutkimusryhmä koostuu eri vaiheessa uraansa olevista tutkijoista, joilla on kansainvälinen ja monitieteinen tausta.

Lisätietoja: Minna Maijala

 

Uusimmat julkaisut