Aineistoinfrastruktuurit ja muut palvelut

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaine harjoittaa laajaa yhteistyötä tarjoamalla asiantuntija-apuaan niin tiedeyhteisölle kuin ympäröivälle yhteiskunnallekin. 

Oppiaineen yhtenä vahvuusalana on aineistoinfrastruktuurien kehittäminen, ja  oppiaine onkin kansainvälisesti merkittävin suomen ja sen sukukielten annotoitujen sähköisten aineistojen tuottaja. Aineistot ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden käytettävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Lauseopin arkisto

Lauseopin arkisto on profiloitunut suomen kielen tutkimukseen liittyvän aineiston säilyttämiseen ja kehittämiseen. Se tarjoaa sähköisiä teksti-, ääni- ja videoaineistoja tutkijoille ja opiskelijoille. Avoimena arkistona se palvelee myös yliopiston ulkopuolisia tutkijoita. Tarjolla on sekä puhutun että kirjoitetun kielen kieliopillisesti koodattuja aineistoja ja kieliopillisesti koodaamattomia puhutun kielen aineistoja.

> Lauseopin arkiston verkkosivusto

Etäsukukielten korpukset

Volgan alueen kielten tutkimusyksikössä on sähköisten kielikorpusten kokoelma, joka on yliopistojen tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä. Laajoja aineistoja on marista, mordvasta, udmurtista, komipermjakista, tšuvassista ja tataarista.

> Lue lisää Volgan alueen kielten tutkimusyksikön verkkosivustolta