Suomen ja sen sukukielten arkisto

Suomen ja sen sukukielten arkisto on tutkimusarkisto, joka on erikoistunut suomen ja sen sukukielten tutkimukseen liittyvän aineiston säilyttämiseen ja kehittämiseen.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen yhtenä vahvuusalana on aineistoinfrastruktuurien kehittäminen, ja oppiaine onkin kansainvälisesti merkittävin suomen ja sen sukukielten annotoitujen digitaalisten aineistojen tuottaja ja kehittäjä. Kaikki aineistot on koottu Suomen ja sen sukukielten arkistoon, ja ne ovat esillä myös kieli- ja käännöstieteiden laitoksen yhteisessä Digilang-portaalissa. Aineistot ovat opiskelijoiden ja tutkijoiden käytettävissä sekä kotimaassa että ulkomailla.

Suomen kielen aineistot

Suomen kielen aineistojen rungon muodostavat Lauseopin arkisto (LA) ja Suomen kielen äänitearkisto (TYSKÄ/TÄ). Lauseopin arkistossa on sekä puhutun että kirjoitetun kielen kieliopillisesti annotoituja aineistoja. Äänitearkistossa on säilytteillä ääni- ja videotallenteita sekä niistä muodostettuja korpuksia ja tallenteista tehtyjä litteraatteja. Kaikki aineistot on digitoitu.

> Suomen kielen aineistojen verkkosivu

Etäsukukielten korpukset

Volgan alueen kielten tutkimusyksikössä on sähköisten kielikorpusten kokoelma, joka on yliopistojen tutkijoiden ja opiskelijoiden käytettävissä. Laajoja aineistoja on marista, mordvasta, udmurtista, komipermjakista, tšuvassista ja tataarista.

> Lue lisää Volgan alueen kielten tutkimusyksikön verkkosivustolta