Humanistisen tiedekunnan johtokunta

Tiedekunnan johtokunnan tehtävänä on kehittää tiedekunnan opetusta ja tutkimusta, tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuotuiseksi talousarvioksi, päättää resurssien jakamisen suuntaviivoista, hyväksyä opetussuunnitelmat, väitöskirjat ja myöntää väittelyluvat, tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valintaperusteista sekä käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi määrätyt asiat. Johtokunnan puheenjohtajana toimii dekaani.

 

Puheenjohtaja: dekaani, professori Jaakko Suominen

Jäsenet (ja varajäsenet)

 • Professori Joel Kuortti (professori Leena Kolehmainen)
 • Professori Jyri Vaahtera (professori Camilla Wide)
 • Professori Tuomas Huumo (professori Sirkka Saarinen)
 • Professori Taina Syrjämaa (professori Marjo Kaartinen)
 • Professori Helena Ruotsala (professori Maunu Häyrynen)
 • Professori Päivi Lappalainen (professori John Richardson)
 • Lehtori Minna Sandelin (yliopistonlehtori Elina Valovirta)
 • Yliopistonlehtori Krista Ojutkangas (yliopistonlehtori Minna Seppänen)
 • Yliopisto-opettaja Outi Veivo (yliopisto-opettaja Sanna Pelttari)
 • Yliopistonlehtori Aino Mäkikalli (yliopistonlehtori Mari Pajala)
 • Yliopisto-opettaja Ulla Ijäs (yliopistonlehtori Janne Harjula)
 • Erikoistutkija Minna Opas (ma. professori Anne Heimo)
 • HuK Vilppu Kuusipalo (fil. yo Veera Semi)
 • Fil. yo Sanna Rihu (FM Mari Säisä)
 • HuK Crista Sinisalo (HuK Saara Vuorinen)
 • Fil. yo Otso Norblad (fil. yo Saana Kallio)
 • HuK Jenni Lahtinen (HuK Tanja Laimi)
 • Fil. yo Joni Järvinen (fil. yo Taija Ahlstedt) 

Johtokunnan toimikausi päättyy 31.7.2019.