Laatutyö humanistisessa tiedekunnassa

Tiedekunnan laatujärjestelmä perustuu jatkuvaan toiminnan arviointiin ja kehittämiseen yliopiston noudattamien säädösten ja päätösten mukaisesti. Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö, jota esitellään laatukäsikirjassa.

Laatutyö kuuluu tiedekunnassamme jokapäiväiseen työhön. Laatutyötä tehdään peruskoulutusta, jatkokoulutusta ja tutkimusta kehittävissä työryhmissä. Työryhmien kokousmuistiot ovat luettavissa tiedekunnan intrasivuilla. Laadukas toiminta syntyy jokaisen yliopistolaisen asiantuntevasta, vastuullisesta ja eettisestä toiminnasta.

Tiedekunnan johtoryhmä vastaa laatutyömme valvonnasta ja kehittämisestä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii tiedekunnan dekaani ja ryhmän jäseninä ovat varadekaani, laitosten johtajat ja varajohtajat, opettajien ja opiskelijoiden edustajat molemmilta laitoksilta sekä valmistelijat.Tarkastelemme toimintamme tuloksia puolivuosittain tiedekunnan johtoryhmässä ja tiedekunnan johtokunnassa.

Tiedekuntaamme koskevat arvioinnit löytyvät yliopiston yhteisiltä laatusivuilta.

Laatujärjestelmä on kirjattu oman toimintamme näkökulmasta intrasivuillemme kohtiin, joissa ne parhaiten palvelevat laatutyötämme.