Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta

Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta edistää tiedekunnan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämistä toimimalla tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyötahona. 

Neuvottelukunta pyrkii aktiiviseen ja monialaiseen vuoropuheluun ja eri asiantuntijatahojen kuuntelemiseen. Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa tiedekunnan roolia alueellisena toimijana, tiedekunnan suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä erityisesti koulutuksen opiskelijoille ja tutkijoille antamia työelämävalmiuksia.
 
  • Piia Alvesalo, viestintäpäällikkö, Sivistystyönantajat
  • Anna-Riikka Carlson, kustantaja, WSOY
  • Urpo Nikanne, professori, Åbo Akademi
  • Minna Nurminen, hallituksen jäsen, Koneen Säätiö
  • Tuomas Martikainen, johtaja, Siirtolaisuusinsituutti
  • Vesa-Matti Ruuska, toimittaja, Yleisradio
  • Raija-Liisa Seilo, johtaja, Teatterimuseo
  • Jarno Talvitie, neuvonantaja, Strategia- ja organisaatioryhmä, Suomen Pankki
 
Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan edustajina dekaani, varadekaani sekä laitosten johtajat. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii palvelupäällikkö.​
 
Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.7.2019.