Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta

Humanistisen tiedekunnan neuvottelukunta edistää tiedekunnan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittämistä toimimalla tiedekunnan ja sen keskeisten sidosryhmien yhteistyötahona. 

Neuvottelukunta pyrkii aktiiviseen ja monialaiseen vuoropuheluun ja eri asiantuntijatahojen kuuntelemiseen. Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa tiedekunnan roolia alueellisena toimijana, tiedekunnan suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin sekä erityisesti koulutuksen opiskelijoille ja tutkijoille antamia työelämävalmiuksia.
  • Piia Alvesalo, Sivistystyönantajien viestintäpäällikkö
  • Anna Haverinen, lT- ja viestintäalan suunnitteluantropologi
  • Anna Möttölä, Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin toiminnanjohtaja
  • Juhani Ruohonen, museopalvelujohtaja, Turun kaupunki
  • Jarno Talvitie, Suomen Pankin Strategia- ja organisaatioryhmässä neuvonantaja
  • Erkka Vuorinen, Euroopan komission käännöstoimen pääosaston suomen kielen osaston laatuvastaava
  • Markus Ylijoki, historian lehtori, Turun kaupunki
  • Minna Sartes, vapaa-aikatoimialan toimialajohtaja, Turun kaupunki
Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluvat tiedekunnan edustajina dekaani, varadekaani sekä laitosten johtajat. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii hallintopäällikkö.​
 
Neuvottelukunnan toimikausi jatkuu 31.12.2024 asti.