Opiskelu venäjän kielen oppiaineessa

Venäjän kielen opinnot antavat valmiudet erilaisiin kieliasiantuntijan tehtäviin. Venäjän kieli sopii sivuaineeksi muiden kieliaineiden opiskelijoille ja kaikille, jotka tarvitsevat työssään venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta. Venäjäntaidosta on hyötyä kansainvälistä uraa suunnittelevalle opiskelijalle.

Venäjän kielen opintoihin kuuluu käytännön kielitaidon lisäksi venäläisen kulttuurin tuntemusta. Opiskelija voi rakentaa vaihtoehtoisista opintojaksoista omia tarpeitaan palvelevan kokonaisuuden. Opintojaan voi painottaa esimerkiksi kielitaidon, kulttuurintuntemuksen tai kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen suuntaan. Opintoihin voi sisällyttää Venäjällä tapahtuvan kieli- tai työharjoittelun tai venäläisissä korkeakouluissa opiskelijavaihdossa suoritettuja opintoja. Opintoihin on mahdollista liittää myös yhteistyökumppani Åbo Akademin tarjoamia venäjän kielen opintojaksoja. 

Sivuaineoikeuden voi saada aiempien opintojen ja kielitaidon tai syyslukukauden alussa järjestettävän pääsykokeen perusteella. Tarkempaa tietoa sivuaineoikeuden hakemisesta löytyy tiedekunnan sivuilta. Pääaineeksi venäjän kieltä ei voi tällä hetkellä valita; nykyiset pääaineopiskelijamme voivat valita suuntautumisvaihtoehdoksi kieliasiantuntijan tai kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelman.