Asiasana: venäjä

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Venäjän kielen lainaverbit sopeutuvat venäjän kielioppiin (Väitös: FM Gustaf Olsson, 10.6.2022, venäjän kieli)

Kaikkeen ulkomailta tulevaan suhtaudutaan Venäjällä tänä päivänä varauksella. Venäjän duumassa valmistellaan lakia, joka taistelee “anglismeja”, eli englannin kielestä tulevia lainasanoja, vastaan. Viimeisten vuosikymmenten aikana venäjän kieli on saanut paljon lainasanoja esimerkiksi englannista, ranskasta, saksasta, hollannista, japanista ja jopa suomesta. FM Gustaf Olsson tutki väitöskirjassaan venäjän kielen uusia lainaverbejä ja sitä, miten ne sopeutuvat venäjän kielioppiin ja muodostavat aspektipareja. Mikään kieli ei ole “puhdas”, vailla ulkomaalaisia vaikutteita. 

Venäjän kielen oppiaine

Venäjän kielen oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan venäjän kieltä, venäläistä kirjallisuutta ja venäläistä kulttuuria.

Opiskelu venäjän kielen oppiaineessa

Venäjän kielen opinnot antavat valmiudet erilaisiin kieliasiantuntijan tehtäviin. Venäjän kieli sopii sivuaineeksi muiden kieliaineiden opiskelijoille ja kaikille, jotka tarvitsevat työssään venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta. Venäjäntaidosta on hyötyä kansainvälistä uraa suunnittelevalle opiskelijalle.