Yhteistyö venäjän kielen oppiaineessa

Oppiaine toimii osana humanistista tiedekuntaa ja kieli- ja käännöstieteiden laitosta ja osallistuu laitoksen yhteiseen opetukseen ja tutkimukseen. 

Yhteistä opetusta järjestetään myös historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oppiaineiden kanssa. Opetusyhteistyötä on myös Kieli- ja viestintäopintojen keskuksen kanssa.

Åbo Akademin kanssa teemme yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin suhteen: oppiaineemme järjestävät muun muassa yhteisiä tutkimusseminaareja.

Oppiaineemme on mukana valtakunnallisen Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston maisterikoulun toiminnassa. Opiskelijamme voivat osallistua Aleksanteri-instituutin koordinoimaan kieliharjoitteluun Tverin valtionyliopistossa. Opettajamme ja tutkijamme osallistuvat erilaisten eurooppalaisten venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyvien järjestöjen kuten Suomen Slavistipiirin toimintaan. Oppiaineessamme on myös mahdollisuus opettaja- ja opiskelijavaihtoon venäläisten yliopistojen kanssa.