Tutkimus venäjän kielen oppiaineessa

Venäjän kielen oppiaineessa tehdään venäjän kieleen sekä venäläiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvää tutkimusta. 

Tutkimuksemme painopistealueita ovat nykykielen tutkimus, venäläinen lastenkirjallisuus, kauhu- ja fantasiakirjallisuus, nykykirjallisuus, sarjakuvat, pilapiirrokset, propagandataide, yhteiskunnallinen ja kulttuurisen eläintutkimus sekä venäjän kielen opettamisen tutkimus. Tutkijoitamme kiinnostavat muun muassa seuraavat asiat:

  • Millaisia muutoksia venäjän kielen kieliopissa tapahtuu?
  • Miten diskurssisanat toimivat puheessa?
  • Miten venäjän kieleen syntyy uusia verbejä?
  • Millainen oli neuvostoaikaisen lastenkirjallisuuden suhde yhteiskuntaan?
  • Miten fantasiakirjallisuus toimi yhteiskunnassa, jossa sosialistinen realismi asetti kirjallisuudelle tiukat normit?
  • Miten taiteessa käytetään eläinsymboliikkaa ja miten se vaikuttaa eläinkäsityksiin?
  • Kuinka kuvallisella propagandalla pyritään vaikuttamaan ihmisten ajatteluun?
  • Mikä oli venäläisen kauhukirjallisuuden funktio 1800-luvulla?
  • Miten venäläinen 1800-luvun kauhukirjallisuus erosi muiden maiden kauhukirjallisuudesta ja mitä kauhukirjallisuudella tahdottiin saavuttaa? 

Uusimmat julkaisut