Paarakennus syksylla hires 1

Turun yliopisto kansainvälisissä yliopistovertailuissa

Tutustu sijoituksiimme kansainvälisissä yliopistovertailuissa.

Yliopistoja ympäri maailmaa arvioidaan vuosittain kansainvälisissä yliopistovertailuissa. Turun yliopisto sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa erittäin hyvin ja on joillakin aloilla maailman parhaiden yliopistojen joukkossa.

Mitä yliopistorankingit ovat?

Alkuperäinen ajatus kansainvälisistä  yliopistovertailuista nousi tarpeesta verrata yliopistoja maailmanlaajuisesti. Nykyään on olemassa monia rankingeja, joissa yliopistoja verrataan eri indikaattoreilla. Rankingit poikkeavat toisistaan, sillä niissä käytetään erilaisia indikaattoreita tai ne mittaavat  samoja indikaattoreita eri tavalla. Suurin osa rankingista arvioi tutkimusjulkaisuja – niiden lukumäärää ja viittauksia. Kriteereihin voi sisältyä myös kansainvälisyyden aste, ulkoinen rahoitus, opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden määrän suhde tai yliopiston maine tutkijoiden ja työnantajien keskuudessa. Yleensä yliopiston kokonaispistemäärä määritetään yhdistämällä eri indikaattoreiden tulokset. Kansainvälisten yliopistolistausten lisäksi julkaistaan myös alakohtaisia, tieteenalakohtaisia tai alueellisia ranking-listoja.

Tutkimusjulkaisuja arvioitaessa rankingeissa mitataan tyypillisesti vain englanninkielisten julkaisujen lukumäärä ja viittaukset. Vaikka tämä merkittävästi vaikeuttaa muiden kuin englanninkielisten maiden yliopistojen pääsyä kärkipaikoille, rankingien merkitystä ja niiden vaikutuksia yliopistojen kansainväliseen maineeseen ja julkiseen kuvaan pidetään tärkeinä Suomessakin. Turun yliopisto seuraa aktiivisesti menestystään eri yliopistorankingeissa ja pyrkii jatkuvasti parantamaan asemaansa vuosi toisensa jälkeen.

Mihin rankingeihin osallistumme?

Rankingeista vanhin ja yhä tunnetuin on Academic Ranking of World Universities (ARWU), jota on julkaistu vuosittain vuodesta 2003 alkaen. Muita tunnettuja listauksia ovat esimerkiksi QS World University Rankings, THE World University Rankings, THE Impact Rankings, NTU Ranking, U.S. News Best Global Universities Ranking, The Center for World University Rankings ja CWTS Leiden Ranking. 

Turun yliopiston viimeisimmät sijoitukset

  • QS World University Rankings: 315
  • THE World University Rankings: 301–350
  • THE Impact Ranking: 401–600
  • Academic Ranking of World Universities: 301–400
  • NTU Ranking: 382
  • U.S. News Best Global Universities Ranking: 342
  • The Center for World University Rankings: 387
  • CWTS Leiden Ranking: 483

Lisätietoa vertailuista

QS World University Rankings

QS World University Rankings -vertailua pidetään yhtenä maailman kolmesta tärkeimmästä yliopistovertailusta, joihin lisäksi luetaan Academic Ranking of World Universities ja Times Higher Education World University Rankings. QS Ranking julkaisee 1 000 parasta yliopisto ympäri maailmaa 80 eri maasta. Yliopistoja arvioidaan seuraavien kuuden indikaattorin mukaan: akateeminen maine, maine työnantajien silmissä, opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja opiskelijoiden määrän suhdeluku,  viittausten määrä suhteessa opetus- ja tutkimushenkilökuntaan, kansainvälisen tutkimus- ja opetushenkilökunnan määrä. QS Rankingissa painotetaan eniten akateemista mainetta (40 %), kun taas kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilökunnan ja kansainvälisten opiskelijoiden osuus on kumpikin vain 5 %.

Alta näet sijoituksemme QS World University Rankings -vertailussa vuosina 2018–2024.

Vuosi Sijoitus
2018 276
2019 285
2020 287
2021 287
2022 295
2023 291
2024 315
Times Higher Education World University Rankings

Times Higher Education World University Rankings -vertailu otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 2014, ja nykyään siihen kuuluu yli 1 500 korkeakoulua ympäri maailmaa. Maailman huippuyliopistoja arvioidaan 13 tulosindikaattorin perusteella. Vertailussa käsitellään kaikkia yliopiston keskeisiä alueita, mukaan lukien opetus (oppimisympäristö), tutkimus (kokonaismäärä, tulokset ja maine), kansainvälisyys (henkilöstö, opiskelijat ja tutkimus), viittausten määrä (tutkimuksen vaikuttavuus) ja teollisuuden tulot (tiedonsiirto).

Alta näet sijoituksemme Times Higher Education World University Rankings -vertailussa vuosina 2015–2024.

Vuosi Sijoitus
2015 351–400
2016 301–350
2017 301–350
2018 351–400
2019 351–400
2020 351–400
2021 351–400
2022 351–400
2023 351–400
2024 301–350
THE Impact Rankings

Times Higher Education Impact Rankings -vertailu julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Se keskittyy mittaamaan ja vertailemaan, kuinka hyvin yliopistot ympäri maailmaa seuraavat ja edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnallaan. 

Alta näet sijoituksemme THE University Impact Rankings -vertailussa vuosina 2020–2023.

Vuosi Sijoitus
2020 101-200
2021 301–400
2022 401-600
2023 401-600
Academic Ranking of World Universities

Academic Ranking of World Universities -vertailu (ARWU) julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. ARWU keskittyy s kuuteen indikaattoriin, muun muassa Nobel- ja Fields-palkintojen voittaneiden alumnien ja henkilöstön määrään ja useimmin viitattujen tutkijoiden määrään sekä Nature- ja Science-lehdissä julkaistujen artikkeleiden määrään. ARWU-rankingista on myös olemassa alakohtaisia ja tieteenalakohtaisia vertailuja.

Alta näet sijoituksemme Academic Ranking of World Universities -vertailussa vuosina 2015–2023.

Vuosi Sijoitus
2015 301–400
2016 401–500
2017 401–500
2018 301–400
2019 301–400
2020 301–400
2021 301–400
2022 401–500
2023 301–400
NTU Ranking

NTU Ranking -vertailun julkaisija on Taiwanin kansallinen yliopisto. Vertailu on ilmestynyt vuodesta 2007. Sitä kutsutaan myös nimellä “Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities”. Toisin kuin QS-, THE- ja ARWU Rankings -vertailut, NTU Ranking perustuu ainoastaan tutkimuksen bibliometrisiin mittareihin. Se tarjoaa yleisen sijoituksen, sijoitukset kuuden tieteenalakohtaisen ja 27 valitun alakohtaisen mukaan.

Alta näet sijoituksemme NTU Rankings -vertailussa vuosina 2017–2022.

Vuosi Sijoitus
2017 323
2018 335
2019 368
2020 370
2021 369
2022 402
2023 382
U.S. News Best Global Universities Ranking

U.S. News Best Global Universities Ranking -vertailu on kaikkien uusin keskeisistä yliopistovertailuista. Se ilmestyi ensimmäistä kertaa vuonna 2014. Vertailussa käytetään 13:a erillistä indikaattoria, jotka keskittyvät yliopistojen tutkimustuloksiin. Sijoitukset lasketaan käyttämällä maailmanlaajuisia ja alueellisia maineindikaattoreita ja akateemisen tutkimuksen suoritusindikaattoreita, kuten viitteitä ja julkaisuja. 

Alta näet sijoituksemme U.S. News Best Global Universities Ranking -vertailussa vuosina 2021-2022.

Vuosi Sijoitus
2021 322
2022 327

 

The Center for World University Rankings

The Center for World University Rankings -vertailu arvioi koulutuksen laatua, alumnien työllistymistä, tiedekunnan laatua ja tutkimustuloksia turvautumatta kyselyihin ja yliopiston tietojen toimittamiseen. 

Alta näet sijoituksemme The Center for World University Rankings -vertailussa vuosina 2015–2023.

Vuosi Sijoitus
2015 383
2016 366
2017 359
2018 339
2019 355
2020 364
2021 381
2022 395
2023 387
CWTS Leiden Ranking

CWTS Leiden Ranking -vertailu käyttää laajempia bibliometrisiä indikaattoreita kuin muut yliopistovertailut. Se keskittyy ensisijaisesti yliopistojen tutkimukseen. 

Alta näet sijoituksemme CWTS Leiden Ranking -vertailussa vuosina 2015–2022.

Vuosi Sijoitus
2015 378
2016 407
2017 410
2018 428
2019 432
2020 441
2021 462
2022 464

More Than Our Rank

Turun yliopisto on sitoutunut tutkimuksen vastuulliseen arviointiin sekä laajemman ja monimuotoisemman institutionaalisen menestyksen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, kuin mitä erilaiset
yliopistovertailut osoittavat. Turun yliopisto on ensimmäisenä yliopistona Suomessa sitoutunut INORMS-verkoston More Than Our Rank -aloitteeseen. 

More Than Our Rank -aloitteen logo

>> The University of Turku More Than Our Rank Institutional Statement