Kasvatustieteiden tiedekunta uudelle opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan kasvatustieteiden tiedekuntaan!

Edu

Opintojen aloittaminen

Opintosi alkavat tiedekunnan johdantopäivillä. Johdantopäivät pitävät sisällään kaikille uusille opiskelijoille yhteisiä infoja, tutkinto-ohjelmakohtaisia tiedotustilaisuuksia sekä tutustumista opiskeluympäristöön ja muihin opiskelijoihin. Tapaat heti ensimmäisenä opiskelupäivänäsi myös oman tuutoriryhmäsi ja opiskelijatuutorisi. Opiskelijatuutorit ovat oman tutkinto-ohjelmasi aiempien vuosikurssien opiskelijoita ja he tutustuttavat sinut johdantopäivien aikana yliopisto-opiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon. 

Opintojen suunnittelu

Yliopisto-opiskelu on itsenäistä ja vaatii opintojen suunnittelua. Lähtökohtana on omien tavoitteiden ja tulevaisuuden suunnitelmien pohtiminen.

Opinto-oppaan ja opetusaikataulujen avulla pääset suunnittelemaan opintojasi. Opinto-oppaasta näet tutkintojen tavoitteet, rakenteet, sisällöt ja opetusaikataulut. Syyslukukauden opetusaikataulut julkaistaan viimeistään 15.8. ja kevätlukukauden viimeistään 15.11. 

Opinto-oppaassa aikataulut näkyvät listana opintojakson opetussuunnitelman yhteydessä. Erityisesti ryhmäpohjaisten tutkinto-ohjelmien aikataulujen tarkastelemiseen kannattaa käyttää lukkarikonetta.

  • Opettajankoulutuslaitos: Voit hakea tietoja oman opetusryhmäsi perusteella (Turun kampus esim. lot1a, lot2c, lot3b) sekä opintojakson nimellä.
  • Kasvatustieteiden laitos: Voit hakea tietoja opintojaksoittain (ei ryhmiä).

Opintoneuvonta

Opintoihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa saat opintopalveluista. Tiedekunnan opintopalveluiden henkilökunnan tavoitat osoitteista:

eduopo@utu.fi (opinnot Turussa)

oporauma@utu.fi (opinnot Raumalla)