Ranskan kieli on kulttuurin, kansainvälisten suhteiden, liike-elämän ja diplomatian kieli, jota puhuu yli 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa viidessä maanosassa. Ranskan, Belgian, Sveitsin ja Kanadan ohella ranskaa puhutaan lukuisissa maissa Afrikassa ja Oseaniassa. Ranska on ensimmäinen virallinen työkieli englannin rinnalla Euroopan unionissa sekä lukuisten kansainvälisten järjestöjen työkieli ja virallinen kieli. Ranskan kielen, tapakulttuurin ja maantuntemuksen taitoa tarvitaan monilla talouselämän aloilla. Ranskan taito on portti monikulttuurisuuteen sekä taiteen eri muotojen syvällisempään ymmärtämiseen.

Turun yliopistossa voi aloittaa ranskan kielen opinnot alkeista ja jatkaa niiden tai aikaisempien opintojen pohjalta. Alkeis- ja jatkokurssien tavoitteena on antaa perustaidot ranskan kielestä ja kulttuurista sekä ylläpitää ja syventää saavutettua kielitaitoa.

Sekä ylemmän tason että tiedekunnittain eriytettyjen kurssien tavoitteena on tarjota opiskelijalle tutkinnon suorittamiseksi tai ulkomailla opiskeluun vaadittava kielitaito. Lisäksi tavoitteena on antaa työelämässä vaadittava kielitaito ja kulttuurintuntemus, jotka mahdollistavat oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Kaikilla ranskan kursseilla annetaan valmiuksia kielenoppijana kehittymiseen. Opiskelijoita kannustetaan asettamaan omat tavoitteet aktiiviseen ranskan kielen ja kulttuurin opiskeluun myöhemminkin.

Ranskan kielessä voi suorittaa opintokokonaisuuden tai opiskella sitä kauppakorkeakoulussa aina sivuaineeksi asti.

BIENVENUE AUX COURS DE FRANÇAIS!

Opintotarjonta

Alkeiskurssit
Täydentävät kurssit
Syventävät kurssit
Itsenäisesti suoritettavat opinnot