Saksan kieli on Euroopassa yli sadan miljoonan ihmisen äidinkieli.  Suomelle tärkeän yhteistyökumppanin kielen ja kulttuurin osaaminen avaa mahdollisuudet haastaviin tehtäviin kansainvälisissä organisaatioissa ja yrityksissä. Saksan kieli tieteen kielenä tukee omaa opiskelua ja akateemista ajattelua. Saksankieliset maat ovatkin suosittuja opiskelijavaihdon ja työharjoittelun kohteita. Monipuoliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa asiantuntijan työelämäosaamista!

Turun yliopistossa voi aloittaa saksan kielen opinnot alkeista ja jatkaa niiden tai aikaisempien opintojen pohjalta täydentäviin, alakohtaisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Saksan kielessä voi suorittaa myös opintokokonaisuuden tai opiskella sitä kauppakorkeakoulussa aina sivuaineeksi asti. Kaikessa kielen opiskelussa pääpaino on työelämässä tarvittavan kielitaidon harjaannuttamisessa. Opiskeluaika kannattaa hyödyntää tehokkaasti ja hankkia vahva saksan kielen taito!  
   
Herzlich willkommen! 

Opintotarjonta

Alkeiskurssit
Täydentävät kurssit
Syventävät kurssit
Itsenäisesti suoritettavat opinnot | Monimuotokurssit

Verkkokurssit / Online-Kurse:

 • Saksan alkeiskurssi I, itsenäisesti suoritettava kurssi (syksyllä), 4 op, A1
  Ei edellytä aikaisempia opintoja saksan kielessä
 • Saksan alkeiskurssi II, itsenäisesti suoritettava kurssi (keväällä), 4 op, A1–A2
  Edeltävät opinnot: Alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot
 • Saksan jatkokurssi I, itsenäisesti suoritettava kurssi (keväällä), 4 op, A2
  Edeltävät opinnot: Alkeiskurssi II tai vastaavat tiedot
 • Saksan jatkokurssi II, itsenäisesti suoritettava kurssi (syksyllä), 4 op, A2–B1
  Edeltävät opinnot: Jatkokurssi I tai vastaavat tiedot

 

Itseopiskelu / Selbststudium

 • Deutsch-Blog, 2–3 op, B1–B2
  Sie gehen für mindestens 2 Monate in ein deutschsprachiges Land. Wir trainieren Schreiben und interkulturelle Wahrnehmung
 • Landeskunde, 2op, B1–B2
  Buchprüfung in Exam, siehe Moodle
 • Projektarbeit: Aufsatz und mündliche Präsentation, 1–4 op, B1–B2 
  Schriftliches Referat mit anschließendem Gespräch zu einem selbst gewählten wirtschaftlichen Thema

 

Etäopetus & Monimuotokurssit / Distanzunterricht & Hybridkurse:

 • Saksan alkeiskurssi I, monimuoto (keväällä) sekä etäopetus (syksyllä), 4 op, A1
  Ei edellytä aikaisempia opintoja saksan kielessä
 • Saksan alkeiskurssi II, etäopetus, 4 op, A1–A2
  Edeltävät opinnot: Alkeiskurssi I tai vastaavat tiedot
 • Saksan rakenteiden kertaus, etäopetus, 2 op, A2–B1
  Tällä opintojaksolla voit kerrata saksan kielen perusrakenteita
 • Saksan kielen kirjoittamisen taito, etäopetus, 2 op, B1–B2
  Edeltävät opinnot: Jatkokurssit I ja II tai vastaavat tiedot
 • Geschäftliche Kommunikation, 3 op, B2–C1
  Wir schreiben Geschäftsbriefe (Fortsetzung zu SA1Bb/SA1Cb), bereitet auf den schriftlichen Teil der PWD Prüfung Wirtschaftsdeutsch International vor

 

Muut / Andere:

Saksan opinnot kauppatieteilijöille

KTK-tutkinnon liikeviestinnän perusopinnot ( 6 op) , vaihtoehtoisesti taso A, B tai C

Taso A (Alkeiskurssit I ja II käyneille tai vastaavat tiedot omaaville):

Taso B (noin 3 vuoden pohjaopinnot):

Taso C (noin 5 vuoden pohjaopinnot):

Vapaavalintaiset opinnot:

Saksan opinnot oikeustieteilijöille
Monikielinen viestintä

Die folgenden MONI-Kurse sind mit Deutsch:

Opintopisteet voidaan sisällyttää myös saksan liikeviestinnän opintoihin.

Saksan kielen ja liikeviestinnän sivuaine

Saksan kielen ja liikeviestinnän sivuaine (Intranet vaatii kirjautumisen), 25 op
Kun haluat kehittää ja syventää saksan kielen ja kulttuurin osaamistasi, suorita siinä sivuaineopinnot!
Saksan kieltä ja liikeviestintää voi opiskella sivuaineena KTK/VTK- tai KTM/VTM -tutkinnoissa.
Sivuaineen opinnot painottuvat liike- elämän viestintään ja kulttuurien väliseen kommunikaatioon.

Muiden tiedekuntien opiskelijat:
Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa liikeviestinnän sivuaineopinnot, mikäli ryhmissä on tilaa. Etusijalla ovat Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat. 
 

Opintokokonaisuudet
 • Saksan kielen opintokokonaisuus, 20 op
  Saksan kielen opintokokonaisuuteen sisältyy vähintään 20 opintopistettä Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen määrittelemiä saksan kielen kursseja. Vähintään 15 opintopistettä tulee olla suoritettu Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Lisäksi kokonaisuuteen voi sisältyä esim. ulkomailla vaihdossa suoritettuja kursseja.

  Kieli- ja viestintäopintojen keskus päättää muualla suoritettujen kurssien hyväksymisestä opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuteen on sisällyttävä vähintään yksi kurssi eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.

 • Monikielisen liikeviestinnän opintokokonaisuus, 25 op (myös sivuaineena)
  Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia yritysten ja organisaatioiden kansainvälisissä, monikulttuurisissa ja monikielisissä viestintätilanteissa ja liiketoimintaympäristöissä kieli- ja kulttuurisidonnaisuudet ymmärtäen. Opiskelijalla on hyvät suullisen ja kirjallisen liikeviestinnän taidot vähintään kolmessa eri kielessä. Opintokokonaisuus toteutetaan pääasiassa kielten ja liikeviestinnän oppiaineiden yhteistyönä.
  Pakollisten opintojaksojen EN13 ja EN15 lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen opintoja vähintään kolmen eri kielen opintojaksoista.
 • Yritysviestinnän opintokokonaisuus, 25 op (myös sivuaineena, vain TuKKK:n opiskelijoille),
  Yritysviestinnän opintokokonaisuus sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa viestintävalmiuksiaan yrityselämässä. Kokonaisuuteen voi valita joko teoreettisempia opintoja, joista saa hyvän tietopohjan viestintäalan tehtäviin, tai taitopainotteisia jaksoja, joilla paneudutaan henkilökohtaisiin vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin. Esimerkiksi median, viestinnän, markkinoinnin, HR:n ja konsultoinnin tehtävissä tarvitaan erinomaisia ilmaisutaitoja.
  Siihen tulee sisältyä sekä kieli- ja viestintäaineiden että muiden aineiden opintoja. Opintoja tulee suorittaa vähintään kahdessa eri aineessa.
Saksan liikeviestinnän opintokokonaisuus humanisteille
 • Liikeviestinnän opintokokonaisuus saksan kielen pääaineopiskelijoille / Nebenfach Deutsche Sprache und Geschäftskommunikation, 25 op
 • geordnet nach Niveaustufen A2–C1 siehe Link zur Übersichtsseite unten auf dieser Seite 
 • in Peppi auf https://opas.peppi.utu.fi/fi/ohjelma/96059?period=2024-2027 und dort unter 'Sivuaineopinnot'
   
Für internationale Studierende

German courses for international students studying German |
Für internationale Studierende geeignet, die Deutsch lernen (Unterrichtssprache Deutsch):

Für internationale Studierende aus Deutschland, Österreich und aus der Schweiz
(finnische UND Austauschstudierende aus den deutschsprachigen Ländern lernen gemeinsam):

Opintotarjonta kuvina

Seuraavien linkkien takaa löytyy saksan kielen opetustarjonta KieVi:ssä kuvina.
Tiedostot antavat saksan kielen opetuksen visuaalisen yleiskatsauksen.
Tarkat tiedot kursseista löytyvät opinto-oppaasta.

Saksan kielen tarjonta pdf

Saksan kielen ja liikeviestinnän tarjonta pdf

Tarjonta oikeustieteen opiskelijoille pdf

Tarjonta saksan kielen opiskelijoille: Saksan liikeviestinnän sivuainekokonaisuus pdf

Miksi opiskella saksaa 1

Miksi opiskella saksaa 2