Maailmassa lähes 300 miljoonaa ihmistä puhuu venäjää ja äidinkielenään sitä käyttää runsas 160 miljoonaa. Suomessakin venäjänkieliset ovat merkittävä väestöryhmä, sillä venäjä on meillä suomen ja ruotsin jälkeen kolmanneksi puhutuin kieli. Venäjän kielen taidolla ja Venäjän tuntemuksella on Suomessa aivan erityinen merkitys. Venäjän kieli avaa oven rikkaaseen ja mielenkiintoiseen kulttuuriin sekä hyviin mahdollisuuksiin myös mm. liiketoiminnalle, sillä Venäjällä toimii noin 400 suomalaista yritystä, valtaosa niistä Pietarin alueella. 

Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa voi opiskella monipuolisesti venäjän kieltä aivan alkeista ja jatkaa niiden tai aiempien opintojen pohjalta täydentäviin ja myös alakohtaisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Venäjän kursseilla tutustutaan kielen lisäksi mm. venäläiseen elämäntapaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Venäjän kielestä voi halutessaan suorittaa opintokokonaisuuden ja kauppakorkeakoulussa sitä voi opiskella myös sivuaineena.

Venäjä on sijaintinsakin puolesta suomalaisille luonteva, mutta samalla myös eksoottinen opiskelijavaihto- ja harjoittelumaa. Venäjän kielen taito, monipuoliset kieliopinnoissa saavutettavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky ja rohkeus toimia eri kulttuurien välillä avaavat parhaimmillaan monia portteja myös työelämässä.

Добро пожаловать!

Moskovan Kremlissä sijaitsee Venäjän keskeiset hallintoelimet
Moskovan Kremlissä sijaitsee Venäjän keskeiset hallintoelimet.

Kuvaaja/Tekijä

Pixabay
Alkeiskurssit

Venäjän alkeiskurssi I, 4 op, A1
Ei edellytä aikaisempia opintoja venäjän kielessä.

Venäjän alkeiskurssi II, 4 op, A1
Edellyttää alkeiskurssia I vastaavat tiedot.
 

Täydentävät kurssit

Venäjän jatkokurssi I, 4 op, A2
Edellyttää alkeiskurssia I ja II vastaavat tiedot.

Venäjän jatkokurssi II, 4 op, A2
Edellyttää jatkokurssia I vastaavat tiedot.
 

Venäjän kielenkäytön kurssi I, 4 op, B1
Edellyttää jatkokurssia II vastaavat tiedot.

Venäjän kielenkäytön kurssi II, 4-5 op, B1-B2
Edellyttää kielenkäytön kurssia I vastaavat tiedot.
 

Venäjän suullinen viestintä, 3 op, A2-B1
Edellyttää jatkokursseja I-II vastaavat tiedot.

Syventävät kurssit

Venäjää oikeustieteilijöille, 3 op, A2-B1
Edellyttää jatkokursseja I-II vastaavat tiedot

Talousuutisia venäjäksi, 3 op, B1-B2
Учимся читать тексты по экономике и беседовать о них

Venäjän maantuntemus, 3 op, B2-C1
Читаем научные тексты и беседуем об истории и географии

Itsenäisesti suoritettavat opinnot

Venäjän rakenteiden kertauskurssi, 2 op, A2
Edellyttää jatkokursseja I-II vastaavat tiedot
 

Kieli- ja kulttuuritandem, 2 op, A1-C2
Lisätandem, 2 op, A1-C2


Opiskelu venäjänkielisessä yliopistossa, 1 lukukausi, 2 op
Opiskelu venäjänkielisessä yliopistossa, 2 lukukautta, 4 op

Opinnot kauppatieteilijöille

Kielten ja liikeviestinnän opinnot kauppatieteilijöille

Perustaidot

 • KKVE0001 VE0a Venäjän alkeiskurssi I, 4 op
  Sinulla ei ole aiempia opintoja
 • KKVE0002 VE0b Venäjän alkeiskurssi II, 4 op
  Olet opiskellut aiemmin noin kaksi kurssia

Pakolliset kurssit

 • KKVE1019 VE1a  Liikekielen perusteet I, 4 op
  Olet opiskellut aiemmin 3 – 4 kurssia
 • KKVE1020 VE1b Liikekielen perusteet II, 2 op

Täydentävät opintojaksot

Täydentävät ja kertaavat kurssit

 • KKVE2011 VE4 Liikevenäjän rakenteet I, 3 op
  учим и повторяем  падежи
 • KKVE2007 VE5 Talousuutisia venäjäksi, 3 op
  учимся читать тексты по экономике и беседовать о них
 • KKVE2008 VE6 Liikevenäjän rakenteet II, 3 op
  учим глаголы, причастия, деепричастия
 • KKVE2010 VE7 Venäjän maantuntemus, 3 op
  читаем научные тексты и беседуем об истории и географии
 • KKVE2009 VE8 Kirjallinen liikeviestintä, 3 op
  учимся писать деловые письма и переводить с одного языка на другой
 • VE2012 VE10 Liikekulttuuri venäläisittäin, 3 op
  знакомимся с ведением бизнеса в России, читаем и беседуем

Itsenäisesti suoritettavat kurssit

 • KKVE2017 VE30 Venäjän kielen erikoiskurssi, 1-6 op
  пишем эссе об экономике, географии, литературе, путешествии

Vaihtoon

 

Opintokokonaisuus ja liikeviestinnän sivuaine

Venäjän kielen opintokokonaisuus, (vaatii kirjautumisen) 20 op

Opintokokonaisuuteen sisältyy vähintään 20 opintopistettä Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksen määrittelemiä venäjän kielen kursseja ja vähintään 15 opintopistettä tulee olla suoritettuna Turun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskuksessa. Kokonaisuuteen voi sisältyä myös esim. ulkomailla vaihdossa suoritettuja kursseja.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus päättää muualla suoritettujen kurssien hyväksymisestä opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuteen on sisällyttävä vähintään yksi kurssi eurooppalaisen viitekehyksen taitotasolla B1.

Venäjän kielen ja liikeviestinnän sivuaine, (vaatii kirjautumisen) 25 op

Kun haluat kehittää ja syventää saksan kielen ja kulttuurin osaamistasi, suorita siinä sivuaineopinnot!
Saksan kieltä ja liikeviestintää voi opiskella sivuaineena KTK/VTK- tai KTM/VTM -tutkinnoissa.
Sivuaineen opinnot painottuvat liike- elämän viestintään ja kulttuurien väliseen kommunikaatioon.

Muiden tiedekuntien opiskelijat:
Myös muiden tiedekuntien opiskelijat voivat suorittaa liikeviestinnän sivuaineopinnot, mikäli ryhmissä on tilaa. Etusijalla ovat Turun kauppakorkeakoulun opiskelijat. 
 

International students

Russian Courses Available for Exchange Students and International Master's Students:

Practical Russian I, 4 ECTS, B1
Practical Russian II, 4-5 ECTS, B1-B2

Russian Oral Communication, 3 ECTS, A2-B1

Language and Culture Tandem, Russian, 1-2 ECTS, A1-C2
Supplementary Tandem, Russian, 1-2 ECTS, A1-C2