Kulttuuriaineistoja kaikille Sanomalehti- ja pienpainatepalveluissa

Vuonna 2023 sanomalehti- ja pienpainatepalveluissa edistettiin kulttuuriaineistojen saatavuutta monin tavoin. Aineistoja lainattiin asiakkaille, hyödynnettiin yhteistyökuvioissa sekä järjestettiin nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten.

Sanomalehti- ja pienpainatepalvelut 10 vuotta Raisiossa

Turun yliopiston kirjasto on saanut kulttuuriaineistolain mukaan kotimaiset painetut julkaisut vuodesta 1919 alkaen. Kansallisten kulttuuriaineistojen kokoelma on Suomen toiseksi laajin. Vuonna 2013 sanomalehdet ja pienpainatteet sijoitettiin avariin tiloihin Raisioon, ja 10 vuoden aikana toiminta on muotoutunut nykyisenlaiseksi. 

Vuonna 2023 Raision palvelut ja aineistot olivat kaikille avoimet viitenä päivänä viikossa. Kävijöiden kannalta palattiin koronaa edeltäviin käytäntöihin, sillä vielä  alkuvuonna 2022 oli voimassa etukäteisvaraussysteemi ja kävijämäärärajoitus.

Yliopiston tutkijat ja opiskelijat käyttivät tänäkin vuonna omiin tutkimuksiinsa ja projekteihinsa niin pienpainatteita kuin sanomalehtiäkin. Teknillisen tiedekunnan myötä yhden pienpainateaineiston käyttö on noussut selkeästi: standardeja on tiedusteltu aiempaa enemmän. 

Puolet asiakkaista oli muita asiakkaita, jotka käyttivät sanomalehtiä ja pienpainatteita tietokirjojen tekoon, historiikkeihin, lehtijuttuihin, tv-ohjelman rekvisiitaksi, esitelmien tausta-aineistoksi, sukututkimukseen sekä paikallishistorian tutkimiseen. Myös käytännönläheisiin tilanteisiin tarvittiin apua: erilaiset koneiden käyttöohjeet (perämoottorit, autot, radiot) olivat suosittua aineistoa myös tänä vuonna. 

Kaksi kirjastolaista esittelee vuoden 1952 Helsingin olympialaisten mainosjulisteita kirjaston Sanomalehti- ja pienpainatepalveluissa Raisiossa

Kirjastoamanuenssi Jouko Miettinen ja tietoasiantuntija Sara Kannisto esittelevät vuoden 1952 Helsingin olympialaisten mainosjulisteita Sanomalehti- ja pienpainatepalvelujen tiloissa Raisiossa.

Yhteistyötä yliopiston sisällä ja kansallisissa verkostoissa

Raision aineistoja oli esillä näyttelyissä. Keväällä yliopiston oppiaineet järjestivät näyttelyn Turun monikielisestä historiasta, jonne etsittiin ja lainattiin Tämmöttös Turus -sanomalehtiä. Sen lisäksi kirjaston omassa vitriinissä sekä somekanavilla nähtiin vuoden mittaan niin sanomalehtiä kuin pienpainatteitakin liittyen mm. Suomi-Amerikka yhdistykseen, eduskuntavaaleihin ja Mauno Koivistoon.

Pienpainatetyötä esiteltiin yhdessä Kansalliskirjaston kanssa kansallisissa konferensseissa. Toukokuussa oli vuorossa kirjallisuudentutkimuksen päivät Turussa ja joulukuussa kulttuurintutkimuksen päivät Espoossa. Lisäksi Kansalliskirjaston pienpainateasiantuntija kutsuttiin tutustumaan Turun pienpainatekäytäntöihin.

Pienpainatteiden näkyvyyteen panostettiin kirjaston tarjoaman tiedonhaun opetuksen puolella. Kesäkuussa kirjaston sisäisessä työpajassa suunniteltiin, miten pienpainatteita kannattaisi esitellä räätälöidysti kunkin tieteenalan opiskelijoille. 

Kaksi ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelualan harjoittelijaa vietti syyskuussa viikon Raisiossa. Osana syventävää harjoittelua tekivät erilaisia kulttuuriaineistoihin työtehtäviä.

Kulttuuriaineistojen käsittelyä ja systeemien selkiyttämistä

Pienpainatteita tulee lisää noin 40 hyllymetriä vuodessa. Niin vuosikertomukset, erilaiset oppaat, hinnastot, esitteet ja mainokset järjestetään tarkasti, jotta ne ovat kaikkien tarvitsijoiden hyödynnettävissä. Vuonna 2023 näkyivät eduskuntavaalit, joiden ehdokkaiden mainoksia tuli runsaasti. Mainokset järjestettiin puolueittain, jotta ne ovat löydettävissä kyselijöiden käyttöön.

Uskontoa käsittelevä luokkaa järjestettiin uudelleen marraskuussa. Järjestämisessä oli tärkeässä roolissa asiaan perehtynyt tietoasiantuntija. Pienpainatteiden ollessa pääosin tietokannoista löytymätöntä aineistoa, korostuu niiden tarkka järjestäminen.

Puuttuvia aineistoja täydennettiin pitkin vuotta. Täydennyksiä saatiin muiden kirjastojen ja yksityishenkilöiden lahjoituksien avulla sekä hankittiin antikvariaateista.