Opiskelu Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa toimivissa tutkimusryhmissä on mahdollista suorittaa opintoihin liittyviä työharjoitteluja. Mahdollisia ovat esimerkiksi laboratoriossa suoritettavat projektit tai osallistuminen meneillään oleviin kliinisiin tutkimuksiin. Projekteja on jatkuvasti tarjolla eri alojen opiskelijoille.

Harjoittelut kestävät yleensä 1–6 kuukautta. Harjoittelut ovat hyvä tapa tutustua tutkimusryhmiin. Kesäharjoittelunkin aikana ehtii jo tutustua moniin toimintoihin FFF:ssa. 

Harjoittelun aikana voi myös miettiä, olisiko kyseinen tutkimusala ja -ryhmä soveltuva esimerkiksi jatko-opintoihin, aina väitöskirjaan saakka. FFF:sta ei myönnetä yliopiston tutkintoja, joten opiskelijat kirjautuvat normaalin käytännön mukaan esimerkiksi biokemian laitoksen tai kliinisen laitoksen jatko-opiskelijoiksi. 

Useat eri laitosten opetushenkilöt toimivat FFF:n tutkimusryhmissä, ja auttavat opintojen rekisteröinnissä.

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa sijaitsee myös elintarvikekehityksen maisteriohjelman opetusyksikkö.

Mikäli olet kiinnostunut saamaan työkokemusta funktionaalisten elintarvikkeiden tutkimusalueelta, ota suoraan yhteyttä tutkimusryhmän jäseniin.