Tutkimus Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusyksikkö, joka yhdistää eri alojen parhaan tiedon ja osaamisen. Tarkoin valittujen elintarvikekomponenttien tieteellisellä tutkimuksella pyrimme kehittämään terveellisiä ja turvallisia tulevaisuuden elintarvikkeita.

Toimintaperiaatteemme mukaisesti rakennamme koti- ja ulkomaisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien välisiä verkostoja ja luomme näin uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia innovatiiviselle tutkimukselle. 

Tutkimuksemme ydinosaamista on yksilön ruokakokemuksen yhteys terveyteen ja hyvinvointiin osana yhteiskuntaa. 

Tutkimusfasiliteettejamme ovat erilaiset laboratoriotilat; ISO-standardoitu aistilaboratorio, kaksi moniaistilaboratoriota, Flavoria®-tutkimusalusta ja Flavoria-kohortti sekä mikrobilaboratorio.

Tutkimusaloihimme kuuluvat: 

 • ravitsemus- ja ravitsemuskasvatustutkimus 
 • suoliston terveyttä edistävien mikrobien tutkimus, mukaan lukien probiootti-, prebiootti-, synbiootti- ja postbioottitutkimus 
 • aistinvarainen tutkimus 
 • kuluttajatutkimus 
 • terveysvaikutteisten elintarvikkeiden lainsäädäntö 
 • tutkimuksen, gastronomian ja taiteen yhteys.

Ydinosaamistamme tukevia tieteenaloja ovat:   

 • aistinvarainen tutkimus  
 • mikrobiologia/probiootit, prebiootit, synbiootit ja postbiootit 
 • ravitsemus ja terveys 
 • elintarvikkeet ja terveysvaikutteisuus 
 • ihmistieteet,  viestintä ja taide 
 • teknologiakehitys.

Tutkimusryhmät

Probiootti-tutkimusryhmä

Probiootti-tutkimusryhmää johtaa FFF:n johtaja, professori Seppo Salminen.

Tutkimus on yhteistyötä lastenklinikan kanssa ja keskittyy mikrobiston kehittymisen tukemiseen terveellistä aikuistumista varten. Tavoitteena on mikrobiston modifiointi dysbioosin estämiseksi,resilienssin parantamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja hoidon tukemiseksi. Mikrobiston muokkausta tutkitaan myös seuraeläinten ja tuotantoeläinten terveyden edistämiseksi.

Seppo Salmisen yhteystiedot

Maku ja terveys -tutkimusryhmä

Maku ja terveys -tutkimusryhmää johtaa elintarvikekehityksen professori Anu Hopia.

Ryhmä toimii myös osana Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostoa. Ryhmän tutkimus- ja soveltamisalana on ruoan terveellisyyteen, makuun ja nautittavuuteen liittyvien tekijöiden tutkimus. Tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi terveyttä edistävien, moniaististen ruokailuympäristöjen tutkiminen sekä kestävän kehityksen mukaiset terveelliset ja maukkaat elintarvikeratkaisut.

Anu Hopian yhteystiedot

Katso myös: 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, tutkimusryhmät

Aistit ja ruoka -tutkimusryhmä

Aistit ja ruoka -tutkimusryhmää johtaa professori Mari Sandell, joka edustaa sekä Turun että Helsingin yliopistoa. 

Tutkimuksen kohteena ovat aistimisen yksilöllisyys ja sen yhteys niin ihmisen hyvinvointiin kuin ruoan moniaistiseen kokemiseen ja ruokakäyttäytymiseen. Ryhmä on aktiivinen toimija European Sensory Science Societyssä (E3S) ja European Sensory Networkissa (ESN). Ryhmästä osa on Helsingin yliopistolla Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla.

Mari Sandellin yhteystiedot UTU ja HY

Viimeaikaisia julkaisuja

Flavor challenges in extruded plant-based meat alternatives: A review (2022)

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety
Wang Yaqin, Tuccillo Fabio, Lampi Anna-Maija, Knaapila Antti, Pulkkinen Marjo, Kariluoto Susanna, Coda Rossana, Edelmann Minnamari, Jouppila Kirsi, Sandell Mari, Piironen Vieno, Katina Kati
(Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2))