Tutkimus Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusyksikkö, joka yhdistää eri alojen parhaan tiedon ja osaamisen. Tarkoin valittujen elintarvikekomponenttien tieteellisellä tutkimuksella pyrimme kehittämään terveellisiä ja turvallisia tulevaisuuden elintarvikkeita.

Toimintaperiaatteemme mukaisesti rakennamme koti- ja ulkomaisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien välisiä verkostoja ja luomme näin uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia innovatiiviselle tutkimukselle. 

Tutkimuksemme ydinosaamista on yksilön ruokakokemuksen yhteys terveyteen ja hyvinvointiin osana yhteiskuntaa. 

Tutkimusfasiliteettejamme ovat erilaiset laboratoriotilat; ISO-standardoitu aistilaboratorio, kaksi moniaistilaboratoriota, Flavoria®-tutkimusalusta ja Flavoria-kohortti sekä mikrobilaboratorio.

Tutkimusaloihimme kuuluvat: 

 • ravitsemus- ja ravitsemuskasvatustutkimus 
 • suoliston terveyttä edistävien mikrobien tutkimus, mukaan lukien probiootti-, prebiootti-, synbiootti- ja postbioottitutkimus 
 • aistinvarainen tutkimus 
 • kuluttajatutkimus 
 • terveysvaikutteisten elintarvikkeiden lainsäädäntö 
 • tutkimuksen, gastronomian ja taiteen yhteys.

Ydinosaamistamme tukevia tieteenaloja ovat:   

 • aistinvarainen tutkimus  
 • mikrobiologia/probiootit, prebiootit, synbiootit ja postbiootit 
 • ravitsemus ja terveys 
 • elintarvikkeet ja terveysvaikutteisuus 
 • ihmistieteet,  viestintä ja taide 
 • teknologiakehitys.

Tutkimusryhmät

Probiootti-tutkimusryhmä

Probiootti-tutkimusryhmää johtaa erityisasiantuntija Seppo Salminen.

Tutkimus on yhteistyötä lastenklinikan kanssa ja keskittyy mikrobiston kehittymisen tukemiseen terveellistä aikuistumista varten. Tavoitteena on mikrobiston modifiointi dysbioosin estämiseksi,resilienssin parantamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja hoidon tukemiseksi. Mikrobiston muokkausta tutkitaan myös seuraeläinten ja tuotantoeläinten terveyden edistämiseksi.

Seppo Salmisen yhteystiedot

Maku ja terveys -tutkimusryhmä

Maku ja terveys -tutkimusryhmää johtaa elintarvikekehityksen professori Anu Hopia.

Ryhmä toimii myös osana Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkostoa. Ryhmän tutkimus- ja soveltamisalana on ruoan terveellisyyteen, makuun ja nautittavuuteen liittyvien tekijöiden tutkimus. Tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi terveyttä edistävien, moniaististen ruokailuympäristöjen tutkiminen sekä kestävän kehityksen mukaiset terveelliset ja maukkaat elintarvikeratkaisut.

Anu Hopian yhteystiedot

Katso myös: 
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, tutkimusryhmät

Aistit ja ruoka -tutkimusryhmä

Aistit ja ruoka -tutkimusryhmää johtaa professori Mari Sandell, joka edustaa sekä Turun että Helsingin yliopistoa. 

Tutkimuksen kohteena ovat aistimisen yksilöllisyys ja sen yhteys niin ihmisen hyvinvointiin kuin ruoan moniaistiseen kokemiseen ja ruokakäyttäytymiseen. Ryhmä on aktiivinen toimija European Sensory Science Societyssä (E3S) ja European Sensory Networkissa (ESN). Ryhmästä osa on Helsingin yliopistolla Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolla.

Mari Sandellin yhteystiedot UTU ja HY

Varhainen ravitsemus ja terveys -tutkimusryhmä

Varhainen ravitsemus ja terveystutkimusryhmää johtaa FFF:n johtaja, apulaisprofessori Kirsi Laitinen

Raskauden- ja imetyksenaikainen ravitsemus on tärkeää äidin ja lapsen terveydelle ja hyvinvoinnille. Yksi merkittävä haaste liittyy nykypäivän elintapoihin ja jo joka kolmas raskaana oleva nainen on ylipainoinen tai lihava. Lihavuus altistaa äidin raskausdiabeteksen ja myöhemmin tyypin 2 diabeteksen kehittymiselle, sekä lisää lapsen riskiä aineenvaihdunnan häiriöihin ja ylipainoon jopa aikuisikään asti. Tavoitteenamme on selvittää varhaisen ravitsemuksen, erityisesti raskausajan ravitsemuksen, aineenvaihdunnan ja suoliston mikrobiomin, yhteyttä äidin ja lapsen terveyteen. Tutkimusryhmällämme on meneillään useita tutkimuksia raskaana olevilla naisilla, heidän lapsillaan sekä esimerkiksi kouluikäisillä lapsilla. Mielenkiintomme kohteena ovat myös ruokakäyttäytymiseen liittyvät näkökulmat.

https://sites.utu.fi/nutritionresearch

Viimeaikaisia julkaisuja

Gestational diabetes is driven by microbiota-induced inflammation months before diagnosis (2023)

Gut
Pinto Y, Frishman S, Turjeman S, Eshel A, Nuriel-Ohayon M, Shrossel O, Ziv O, Walters W, Parsonnet J, Ley C, Johnson EL, Kumar K, Schweitzer R, Khatib S, Magzal F, Muller E, Tamir S, Tenenbaum-Gavish K, Rautava S, Salminen S, Isolauri E, Yariv O, Peled Y, Poran E, Pardo J, Chen R, Hod M, Borenstein E, Ley RE, Schwartz B, Louzoun Y, Hadar E, Koren O
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))