Tutkimus Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksessa paneudutaan terveyttä edistävän ravitsemuksen ja elintapojen tutkimukseen ja kehittämiseen. FFF edustaa alan viimeisintä asiantuntemusta ja korkeaa akateemista tutkimusta.

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus (FFF) on Turun yliopiston erillislaitos, joka yhdistää eri alojen parhaan tiedon ja osaamisen. Tarkoin valittujen elintarvikekomponenttien tieteellisellä tutkimuksella pyritään terveellisten ja turvallisten tulevaisuuden elintarvikkeiden kehittämiseen.

Tarjoamme tietoa ja osaamista seuraavilta aloilta:

 • Ravitsemustutkimus
 • Kokeellinen ravitsemustutkimus
 • Suoliston terveyttä edistävä mikrobisto
 • Probiootit ja prebiootit
 • Aistinvarainen arviointi
 • Terveysvaikutteisten ym. elintarvikkeiden lainsäädäntö
 • Molekyyligastronomia
 • Kuluttajatutkimus
 • Kansainvälistämisprosessit ja muut tutkimuksen tukipalvelut

Tutkimustoimintamme kattaa

 • erityiset tutkimusohjelmat
 • eri alojen huippuasiantuntemus ravitsemuksen ja terveyden alalla
 • räätälöidyt tutkimus- ja tuotekehitysprojektit
 • tutkimuksen tukipalvelut yrityksille

Toimintaperiaatteensa mukaisesti FFF rakentaa koti- ja ulkomaisten tutkijoiden ja tutkimusryhmien välisiä verkostoja luoden uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia innovatiiviselle tutkimukselle.

Viimeaikaisia julkaisuja