Connected Health - UTU

Connected Health - UTU

Digitaalisointi on yksi Suomen valtion, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön painopistealueista ja se on myös yliopistomme strateginen painopistealue. Connected Health UTU tutkimusohjelmassa tutkitaan terveydenhuollon digitalisaatiota monesta näkökulmasta.

Connected Health UTU tutkimusohjelman tarkoituksena on edistää informaatioteknologian ja digitaalisten menetelmien käyttöä ja tukea vaikuttavaa terveydenhuoltoa. Tutkimusohjelmamme sisältää tieteellistä koulutusta sekä perus- ja empiiristä tutkimusta. Sidosryhmätyö on meille ensiarvoisen tärkeää ja teemme tutkimusta yhdessä potilaiden, perheiden, ammattilaisten, terveydenhuollon organisaatioiden ja yritysten kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimusohjelman pääteemoja ovat terveyden edistäminen, potilaiden sitoutumisen tukeminen, kliininen hoitotyö, johtaminen ja tiedon hallinta älykkään teknologian tuella.