Voimavaraistumista tukeva potilas- ja palveluohjaus

Tämän ohjelman tavoitteena on potilaiden ja väestön ohjauksen kehittäminen yhteiskunnassa sekä terveydenhuollon eri alueilla ja hoitotyössä. Ohjaavat toiminnot ja ohjauksellinen tuki ovat keskeisiä sekä potilaille että väestölle: näiden toimintojen avulla on mahdollisuus tukea potilaiden voimavaraistumista ja osallisuutta hoitoon ja palvelujen käyttämiseen.

Ohjelmassa kehitämme voimavaraistumista tukevan potilasohjauksen teoreettista perustaa, terveyden edistämisen ja palveluohjauksen menetelmiä sekä arvioimme erilaisten menetelmien tuloksellisuutta.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä erilaisten terveydenhuollon ja koulutuksen organisaatioiden kanssa. Lisäksi ohjelma vastaa laajasta kansainvälisestä Empowering Patient Education-opetusohjelmasta.