Etiikka terveydenhuollossa ja hoitamisessa

Tässä ohjelmassa analysoimme terveydenhuollon ja hoitamisen arvoperustaa ja etiikkaa väestön ja potilaiden sekä ammattilaisten ja hoitoympäristöjen ja organisaatioiden näkökulmasta. Olemme myös kiinnostuneita etiikan oppimisesta, ammattilaisten eettisestä osaamisesta sekä eettisestä johtamisesta. Tehtävä tutkimus sijoittuu hoitamisen etiikan, kliinisen etiikan, empiirisen etiikan ja organisaatioetiikan alueille.

Tutkimusta tehdään yhteistyössä eritaustaisten tutkijoiden, etiikan asiantuntijoiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja johtajien sekä potilaiden kanssa. Ohjelmassa on kansainvälistä yhteistyötä, josta esimerkkinä on laaja, toteutumatonta hoitoa selvittävä COST/RANCARE-hanke.