Kuntoutus ja kliininen hoitotyö - laatu ja arviointi

Tutkimusohjelman kiinnostuksen kohteena on kuntoutuksen, hoitotyön ja terveydenhuollon laadun arviointi ja kehittäminen.

Ohjelmassa kehitetään laadun arvioinnin ja varmistuksen teoreettista perustaa, laatua arvioivia mittareita sekä evaluoidaan ammatillista ja kliinistä laatua eri terveydenhuollon osa-alueilla sekä ammattiryhmissä.

Keskeiset tutkimusalueet ovat

  • Kuntoutuksen, kliinisen hoitotyön ja johtamisen laadun arviointi ja kehittäminen
  • Toiminnallinen terveys, teoreettinen perusta, arviointi ja mittaaminen

Monitieteistä yhteistyötä tehdään yhdessä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. Tutkimusohjelmassa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä ja kehitetyt instrumentit ovat laajassa kansainvälisessä käytössä.