Kliininen hoitotyö ja sen arviointi

Tutkimusohjelman kiinnostuksen kohteena on hoitotyön ja terveydenhuollon laadun arviointi ja kehittäminen.

Ohjelmassa kehitetään laadun arvioinnin ja varmistuksen teoreettista perustaa, laatua arvioivia mittareita sekä evaluoidaan ammatillista ja kliinistä laatua eri terveydenhuollon osa-alueilla sekä ammattiryhmissä.

Keskeisiä tutkimusalueita ovat

  • Kliinisen hoitotyön ja johtamisen laadun arviointi,
  • Potilaiden toiminnan ja terveyden arviointi sekä kuntoutuksen laadun kehittäminen
  • Näyttöön perustuva palliatiivinen hoito ja osaaminen, erityisesti syöpää sairastavan potilaan ja perheen näkökulmasta.
  • Painehaavojen ehkäisy ja hoitaminen.

Monitieteistä yhteistyötä tehdään yhdessä terveydenhuollon palvelu- ja koulutusjärjestelmän toimijoiden kanssa. Tutkimusohjelmassa tehdään myös kansainvälistä yhteistyötä ja kehitetyt instrumentit ovat laajassa kansainvälisessä käytössä.