Terveysalan ja hoitotyön koulutus

Pedagogisen tutkimusohjelman tavoitteena on tutkia ja kehittää terveysalankoulutuksen toimintaa ja laatua sekä terveysalan opettajien osaamista. Tutkimus kohdistuu koulutuksen tulosten analysointiin, arviointiin ja kehittämiseen niin terveydenhuollossa, terveysalan koulutuksessa kuin kliinisissä oppimisympäristöissä. Tutkimus kohdistuu myös koulutusta ja osaamista arvioivien mittareiden kehittämiseen ja testaamiseen.

Terveysalan pedagogista tutkimusta toteutetaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimuksen edistämiseksi ja vahvistamiseksi perustettiin vuonna 2012 Terveysalan koulutustutkimuksen ryhmä (RENE, Research in Nursing Education), jonka tarkoituksena on tutkimuksen lisäksi ylläpitää keskustelua laadukkaasta koulutuksesta.