Opiskelu anestesiologian ja tehohoidon oppiaineessa

Anestesiologian ja tehohoidon oppiaine antaa opetusta anestesiologiasta sekä peruselintoimintojen häiriöistä ja niiden hoidosta. Oppiaineen opetuskokonaisuuteen kuuluu myös akuutin ja kroonisen kivun hoito.

Annamme vuosittain lääketieteen perusopiskelijoille anestesiologian, tehohoidon, kivunhoidon ja ensihoidon koulutusta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä valinnaisopintoja muun muassa ensihoidossa. Oppiaineessa voi suorittaa syventäviä opintoja joko tutkimusprojekteissa tai kirjallisuuteen perustuvissa projekteissa sekä osallistumalla oppiaineen yhteisiin koulutuksiin.

Anestesiologian amanuenssuurit

Anestesiologian ja tehohoidon amanuenssipalvelua voi suorittaa 15.12.–14.8. välisenä aikana. Palvelujakso alkaa aina kuukauden 15. päivä ja päättyy seuraavan kuukauden 14. päivä, Paikat välittää Turun Lääketieteenkandidaattiseura. Oppiaine ei palkkaa amanuensseja virallisen jaon ulkopuolelta.

LINKKI AMANUENSSIPALVELUOHJEESEEN

Amanuenssipalvelun pääsyvaatimuksena on joko:
– Turun yliopiston LL-koulutusohjelman ”Anestesiologia ja tehohoito I” -opintojakson suorittaminen hyväksytysti
TAI
– Sisällöltään vastaavan opintojakson (ts. siihen on sisällyttävä käytännön anestesiaopetusta leikkaussalissa) suorittaminen hyväksytysti muussa suomalaisessa LL-koulutusohjelmassa
TAI
– Muun suomalaisen LL-koulutusohjelman pakollisen anestesiologian ja tehohoidon opintojakson suorittaminen hyväksytysti SEKÄ pakollisen sellaisen opintojakson suorittaminen hyväksytysti, johon sisältyy perehdytys leikkaussalisympäristössä toimimiseen ja käytännön opetusta leikkaussalissa (esim. kirurgian ensimmäinen pakollinen opintojakso)

Amanuenssipalvelua koskevissa kysymyksissä ota yhteys Kandidaattiseuran paikanvälittäjään tai paikan saatuasi opetushoitaja Ritva Rautiaiseen.

Erikoislääkärikoulutus

Erikoistumiskoulutusohjelmamme antaa monipuoliset valmiudet anestesiologian, tehohoidon, ensihoidon ja kivunhoidon alalla.

Koulutusohjelman tavoitteet

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin tulee kyetä toimimaan erikoislääkärin tehtävissä siten, että hän:

  • Hallitsee tutkimus-, synnytys-, leikkaus- yms. toimenpiteiden edellyttämät anestesia- ja kivunlievitysmenetelmät.
  • Hallitsee yleisteho-osaston potilaiden hoito- ja potilasvalinnan periaatteet sekä kykenee toimimaan yleisteho-osaston lääkärinä.
  • Hallitsee elimistön fysiologisen tasapainon ylläpitämiseen ja palauttamiseen liittyvät diagnostiset toimenpiteet ja hoidon.
  • Hallitsee kriittisesti sairaan tai vammautuneen ensiavun ja ensihoidon sekä kykenee lääkinnälliseen pelastustoimintaan suuronnettomuustilanteessa.
  • Tuntee ongelmallisten kiputilojen yleisen diagnostiikan ja hoitoperiaatteet sekä hallitsee niiden edellyttämät alansa valmiudet.
  • Kykenee hoitamaan muut alansa äkilliset tilanteet ja tekemään alaansa kuuluvat muut diagnostiset ja terapeuttiset toimenpiteet.
  • Kykenee toimimaan alansa erityiskysymysten opettajana terveydenhuollon henkilöstön koulutuksessa.
  • Kykenee osallistumaan oman alansa tieteelliseen tutkimukseen, kehittämiseen ja suunnitteluun.
  • Kykenee jakamaan alansa yleistä terveystietoa.
  • On perehtynyt terveydenhuollon hallintoon.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen kuuluu yleiskoulutus, varsinainen erikoisalan koulutus ja teoreettinen kurssimuotoinen koulutus. Erikoisalan koulutus koostuu käytännön palvelusta ja toimipaikkakoulutuksesta. 

Tarkemmat tiedot erikoistumiskoulutuksesta ammatillisen jatkokoulutuksen sivuilla. 

Anestesiologian lisäkoulutusohjelmat

Annamme ensihoidon, lasten anestesian ja tehohoidon, neuroanestesian ja neurotehohoidon, obstetrisen anestesiologian, sydänanestesian ja tehohoitolääketieteen aloilla erikoislääkärin lisäpätevyyskoulutusta ja meillä voi suorittaa myös kivunhoitolääketieteen sekä sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon monialaisen erityispätevyyskoulutuksen.

Anestesiologian alan lisäpätevöitymiseen tähtäävät valtakunnalliset ohjelmat ovat kaikki yliopistojen lisäkoulutusohjelmia. Lisäksi osa Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysohjelmista sisältää anestesiologiaa lähellä olevia alueita.

Turun yliopistossa on anestesiologian erikoisalalla ensihoitolääketietieteen, neuroanestesiologian ja neurotehohoidon, obstetrisen anestesiologian, sydänanestesian ja tehohoitolääketieteen lisäkoulutusohjelmat. 

Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän alaiset ohjelmat

Yliopistolliset lisäkoulutusohjelmat

Toimipaikkakoulutus

Maanantaimeetingit

Toimipaikkakoulutus pidetään maanantaisin klo 8.00-8.45 (paikka: T-sairaala, Risto Lahesmaa -sali, Hämeenkatu 11, heti pääsisäänkäynnin vieressä). Yhteyshenkilö: Apulaisprofessori Teijo Saari, teijo.saari@utu.fi

Maanantaikoulutuksen ohjelma rakentuu uusia hoitosuosituksia ja tutkimustuloksia esittelevistä luennoista, sekä anestesiatoiminnan järjestämisen kannalta tärkeistä aiheista.

Torstain eval-koulutus 

Erityisesti erikoistuville lääkäreille suunnattua koulutusta järjestetään joka torstai 14.45–15.45. Kerran kuussa järjestetään pidempi seminaari klo 14.00–17.00. Paikka: TG4-neuvotteluhuone ellei toisin ilmoiteta. Yhteyshenkilö: Apulaisprofessori Timo Laitio, puh. 050-4653201.

Nämä koulutukset ovat eval-koulutettaville pakollisia. Torstaikoulutukset seuraavat kahden vuoden ajalle rakennettua ohjelmarunkoa, mutta tähän voidaan tehdä poikkeuksia, minkä vuoksi ajantasainen ohjelma kullekin lukukaudelle löytyy seuraavan linkin takaa:

 

Pidettyjä esityksiä

 

Valikoiduista toimipaikkakoulutuksemme esityksistä löytyy pdf-kopio VSSHP:n Moodlesta. Sinne pääsyyn tarvitaan VSSHP:n sähköpostitunnus ja salasana tai erikseen erityisestä syystä annettu tunnus ja salasana.