Opiskelu diagnostisen radiologian oppiaineessa

Radiologian opetukseen kuuluu lyhyt perehdytys kliiniseen radiologiaan lääketieteen prekliinisissä perusopinnoissa. Varsinainen radiologian koulutusjakso lääketieteen opiskelijoille järjestetään opintojen kliinisessä vaiheessa, jossa se on integroitu muuhun kliiniseen opetukseen kuten kirurgiaan ja sisätauteihin. 

TYKS Sapa -liikelaitoksen Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksessa koulutetaan radiologian erikoislääkäreitä yhteistyössä radiologian oppiaineen kanssa. Radiologian erikoislääkäreillä on mahdollisuus myös lisäkoulutukseen neuroradiologian, lastenradiologian ja muskuloskeletaaliradiologian alalla. Radiologialla on myös mahdollisuus osallistua toimenpideradiologian ja molekyyli- ja fuusiokuvantamisen lisäkoulutusohjelmiin.