Tutkimus geriatrian oppiaineessa

Geriatrian tutkimus on laaja-alaista ja pyrkii valaisemaan ikääntyneiden sairauksia niihin liittyvine toimintakyvyn heikkenemiseen. Epidemiologiset tutkimukset ovat lähtökohtana tutkimukselle. Tutkimusta tehdään yhteistyössä kliinisen farmakologian, hoitotieteiden, kliinisen genetiikan, oikeuslääketieteen, PET-keskuksen, THL:n, patologian sekä virusopin kanssa.

Geriatrian tutkimushankkeet

Iäkkäiden varsinaissuomalaisten lonkkamurtumatutkimus (2021-)

Tutkimme iäkkäiden lonkkamurtumapotilaiden toipumiseen ja kuntoutumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ortogeriatrisen hoidon vaikutuksia. 

Päätutkija: prof Maria Nuotio

Tutkijalääkäri: geriatrian el Matias Pehkonen

Yhteys tutkimusasioissa: lamapeh@utu.fi , maria.nuotio@utu.fi

Varsinaissuomalainen Ikäneuvola-hanke

dos Laura Viikari: lauvii@utu.fi 

dos Marika Salminen: majosa@utu.fi 

Liedon iäkkäät-tutkimus

dos Marika Salminen: majosa@utu.fi 

dos Laura Viikari: lauvii@utu.fi 

Akuuttigeriatrian tutkimushanke

dos Laura Viikari: lauvii@utu.fi 

Geriatrian oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja