Tutkimus geriatrian oppiaineessa

Geriatrian tutkimus on laaja-alaista ja pyrkii valaisemaan ikääntyneiden sairauksia niihin liittyvine toimintakyvyn heikkenemiseen. Epidemiologiset tutkimukset ovat lähtökohtana tutkimukselle. Tutkimusta tehdään yhteistyössä kliinisen farmakologian, hoitotieteiden, kliinisen genetiikan, oikeuslääketieteen, PET-keskuksen, THL:n, patologian sekä virusopin kanssa.

Turun vanhustutkimus

Tutkimuksessa selvitetään turkulaisten vuonna 1920 ja 1940 terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Päätutkijana Seija Arve (seija.arve@turku.fi), lipidit: Aapo Lehtonen ja Eveliina Upmeier, munuaisten toiminta: Maarit Wuorela (maarit.wuorela@turku.fi), kohorttien väliset erot: Laura Jartti (laura.jartti@turku.fi), lääkitys: Paula Heinonen (paula.heinonen@turku.fi)

Ikääntyneiden lääkitys

Paula Heinonen (paula.heinonen@turku.fi)

Ikääntyneiden virusinfektiot

Laura Jartti (laura.jartti@turku.fi)

Sokeriaineenvaihdunta ja tietojen käsittely

Matti Viitanen (matti.viitanen@utu.fi), Hanna.Laine (hanna.laine@turku.fi)

Päätutkijana Helena Leino-Kilpi hoitotieteen laitos

Perinnölliset muistisairaudet

Päätutkija Matti Viitanen (matti.viitanen@utu.fi)

Geriatrian oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

Head-to-head comparison of plasma p-tau181, p-tau231 and glial fibrillary acidic protein in clinically unimpaired elderly with three levels of APOE4-related risk for Alzheimer's disease (2023)

Neurobiology of Disease
Snellman Anniina, Ekblad Laura L., Ashton Nicholas J., Karikari Thomas K., Lantero-Rodriguez Juan, Pietilä Elina, Koivumäki Mikko, Helin Semi, Karrasch Mira, Zetterberg Henrik, Blennow Kaj, Rinne Juha O.
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))