Tutkimus geriatrian oppiaineessa

Geriatrian tutkimus on laaja-alaista ja pyrkii valaisemaan ikääntyneiden sairauksia niihin liittyvine toimintakyvyn heikkenemiseen. Epidemiologiset tutkimukset ovat lähtökohtana tutkimukselle. Tutkimusta tehdään yhteistyössä kliinisen farmakologian, hoitotieteiden, kliinisen genetiikan, oikeuslääketieteen, PET-keskuksen, THL:n, patologian sekä virusopin kanssa.

Turun vanhustutkimus

Tutkimuksessa selvitetään turkulaisten vuonna 1920 ja 1940 terveyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Päätutkijana Seija Arve (seija.arve@turku.fi), lipidit: Aapo Lehtonen ja Eveliina Upmeier, munuaisten toiminta: Maarit Wuorela (maarit.wuorela@turku.fi), kohorttien väliset erot: Laura Jartti (laura.jartti@turku.fi), lääkitys: Paula Heinonen (paula.heinonen@turku.fi)

Ikääntyneiden lääkitys

Paula Heinonen (paula.heinonen@turku.fi)

Ikääntyneiden virusinfektiot

Laura Jartti (laura.jartti@turku.fi)

Sokeriaineenvaihdunta ja tietojen käsittely

Matti Viitanen (matti.viitanen@utu.fi), Hanna.Laine (hanna.laine@turku.fi)

Päätutkijana Helena Leino-Kilpi hoitotieteen laitos

Perinnölliset muistisairaudet

Päätutkija Matti Viitanen (matti.viitanen@utu.fi)

Geriatrian oppiaineen viimeaikaisia julkaisuja

European postgraduate curriculum in geriatric medicine developed using an international modified Delphi technique (2019)

Age and Ageing
Roller-Wirnsberger R, Masud T, Vassallo M, Zoebl M, Reiter R, Den Noortgate N, Petermans J, Petrov I, Topinkova E, Andersen-Ranberg K, Saks K, Nuotio M, Bonin-Guillaume S, Luttje D, Mestheneos E, Szekacs B, Jonsdottir AB, O'Neill D, Cherubini A, Macijauskiene J, Leners JC, Fiorini A, van Iersel M, Ranhoff AH, Kostka T, Duque S, Prada GI, Davidovic M, Krajcik S, Kolsek M, del Nozal JM, Ekdahl AW, Munzer T, Savas S, Knight P, Gordon A, Singler K
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)