Geriatria

Geriatrian oppiaine vastaa geriatrian perus- ja jatkokoulutuksesta yliopistossa ja osallistuu näihin valtakunnallisesti. Tutkimustoiminta keskittyy iäkkään toimintakykyyn ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Geriatrian perusopetus on osa Iäkäs potilas -kokonaisuutta yhdessä kliinisen farmakologian kanssa.

Tutustu geriatrian oppiaineeseen