Geriatrian oppiaineen yhteystiedot

Posti- ja käyntiosoite: Geriatria, Lääketieteellinen tiedekunta, Turun kaupunginsairaala, Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Henkilökunta

Professori

Maria Nuotio

Geriatrian perusopintojen yhdennentoista lukukauden vastuuhenkilö
Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen koulutusohjelman vastuuhenkilö
Geriatrian tieteellisen jatkotutkinnon puoltaja

Opettajat

Laura Viikari, geriatrian erikoislääkäri, geriatrian dosentti
Paula Viikari, geriatrian erikoislääkäri, LT
Tapio Rajala, geriatrian erikoislääkäri, LT
Maarit Wuorela, geriatrian erikoislääkäri, LT
Heikki Alanko, geriatrian erikoislääkäri, LL
Tony Häggblom, geriatrian erikoislääkäri, LL
Marketta Hänninen, geriatrian erikoislääkäri, LL
Päivi Kairisto, geriatrian erikoislääkäri, LL
Marikka Kuoppamäki, LL, geriatrian erikoislääkäri, LL
Eveliina Upmeier, geriatrian erikoislääkäri, LL